«Må snøre igjen sekken med oljepenger»

Bunnen er nådd, men den økonomiske oppgangen de neste årene blir av den langsomme sorten, skriver SSB i sin siste prognose.

Penger Erna Solbergs regjering valgte å bruke rekordmye oljepenger for å motvirke fallet i oljeprisen. Men nå må sekken med oljepenger snøres igjen, mener SSB.  Foto: June R. Johansen

Bunnen er nådd, men den økonomiske oppgangen de neste årene blir av den langsomme sorten

Leder

Fortsatt lav rente, litt stigende kronekurs og en svak nedgang i boligprisene, er hva de ser når de kikker inn i krystallkula.

Sagt med økonomspråket er dette det som kalles en myk landing, etter to-tre år med økonomisk ruskevær. Går det slik, betyr det at nordmenn flest har lite å frykte i årene som kommer. Fortsatt henger ledigheten igjen på deler av Vestlandet og for vår del på deler av Sunnmøre. Men også ledigheten skal ned, samtidig som at lønnsveksten skal opp fram mot 2020, tror SSB.

Men alle medaljer har en bakside. Det som står med litt mindre skrift i SSBs prognoser er noe velgerne i disse valgkamptider bør merke seg.

«Fremover ser det knapt ut til å være rom for ekspansiv finanspolitikk med handlingsregelens nye krittstrek på tre prosent av oljefondets verdi. Men behovet er heller ikke til stede for en like ekspansiv finanspolitikk med det konjunkturbildet vi ser for oss. Vi legger derfor til grunn en nøytral finanspolitikk i 2018», skriver SSB-økonomene. Dette står i temmelig skarp kontrast til valgløftene i milliardklassen som kommer i en hektisk valgkampinnspurt. Budskapet fra SSB er at dagens oljepengebruk må ned. Dels skyldes det at Stortinget har vedtatt en innstramming i hvor stort uttak de kan tillate seg fra oljefondet, men i det veksten er tilbake i økonomien tvinges også politikerne til å holde igjen på statsbudsjettet.

Når vi vet at det sittende Stortinget har vedtatt en svært kostbar transportplan, en omfattende opptrapping i satsingen på forsvaret og på toppen av dette den venta veksten i trygdeutbetalinger, så kan det mildt sagt bli en vanskelig øvelse å innfri løfter om flere lærere, mer penger til sjukehusene og økt satsing på eldreomsorgen.

Vi skjønner at nøkterne prognoser fra SSB ikke er noe partiene kan drive valgkamp på. Men som velger kan det være lurt å låne øret også til SSB. Det kan gi et litt mer realistisk bilde av hva vi kan vente oss de neste årene, enn hva partier på velgerjakt mener de skal få til.