Leder:

«Reiselivet er fortsatt ei viktig framtidsnæring»

God butikk Veksten i turismen har gitt mer lønnsomme og solide reiselivsbedrifter, og gir grunnlag for å utvikle ei næring som står bedre imot framtidige svingninger.  Foto: Staale Wattø

Nå er det viktig å utnytte den positive utviklinga på en god måte

Leder

Godt hjulpet av kronekursen er Norge et stadig mer populært ferieland. For tredje år på rad noterer reiselivsnæringa seg for en rekordsommer, og Sunnmøre er blant reisemålene som merker sterkest vekst.

Det har vært en vekst i antall overnattinger på hele ni prosent. Veksten har vært stor både i norske og utenlandske turister, og i de tre sommermånedene var de utenlandske overnattingene i et knapt overtall.

Størst vekst i tilstrømmingen av utenlandske turister har det vært fra USA og Asia. Også cruiseturismen øker, og denne veksten er også ventet å fortsette. Neste år får Ålesund hele 45 flere cruiseanløp enn i år. Dette en vekst som vi både må ta vare på og forvalte på en god måte.

Turistveksten gir et kjærkomment tilskudd til en norsk økonomi der oljeinntektene har avtatt. Økt turisme gir vekst i verdiskaping og sysselsetting både i reiselivsnæringa og i form av ringvirkninger i tilknytta næringer.

Veksten gjør også at reiselivsbedrifter som tidligere gjerne var kjent for lave driftsmarginer og store svingninger, nå er blitt mer solide. En bedre utnyttelse av kapasiteten i form av forlenga sesonger eller heilårsturisme gir produktivitetsvekst og økt lønnsomhet.


Supersommar for hotella - i Ålesund er dei rådville

– I juni og juli har veksten vore nærare 40 prosent.

Nå er det viktig å utnytte den positive utviklinga på en god måte. Fortsatt er det mye uforløst potensial, også i vår region. Sjøl om enkelte destinasjoner, slik som Geiranger, sliter med kapasiteten på enkelte dager i høgsesongen, har vi fortsatt kapasitet til å ta imot flere turister.

Vekst i volum vil likevel ikke være det fremste målet på om vi har lyktes. Vel så viktig er det at vi styrker reiselivsbedriftenes lønnsomhet og at vi tenker langsiktig. Da trenger vi både å utvikle kompetansen i næringa og produktene, slik at den står bedre rusta til å tåle svingninger som vi veit vil komme.

Vi må satse på å spisse produktene våre inn mot godt betalende segment og spre trafikken, og vi må legge bærekraft til grunn for vekststrategien. Rein natur og naturopplevelser er noe av varemerket til norsk reiseliv, og vi må et unødig press på naturmiljø og enkeltdestinasjoner.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder