Leder om undervisning:

«Viktig å styrke de praktiske fagene i barneskolen»

Skaperglede Det er for mye teori, og for lite praktiske fag i grunnskolen, mener disse elevene ved Borgund videregående skole.   Foto: Staale Wattø

Det vil alltid være behov for hender som kan skape

Leder

Det gjør inntrykk å lese om elever som sliter med teoretiske fag gjennom hele grunnskolen, uten at noen oppdager at de har sine talenter på helt andre områder. Risikoen er stor for at mange av dem dropper ut av skolen. Dette kan føre til at samfunnet går glipp av praktisk kompetanse som det er skrikende behov for.

I torsdagsavisa fortalte Shahed Bjørkedal at det var først etter at hun begynte på Borgund videregående skole, på linja for tekstil og design, at hun opplevde å lykkes på skolen. I likhet med mange andre har hun følt seg som en taper i et skolesystem som legger så stor vekt på teoretiske fag, at det går på bekostning av de praktiske.


Kronikk

«Vi trenger kloke hender»

Vi står i fare for å miste flere yrkesgrupper i håndverksfag. Men praktisk arbeid kan være nettopp det som gir ungdommen din hjemme et meningsfullt arbeidsliv.

Kunnskapsløftet skal fornyes, og regjeringen har lovet å styrke de praktiske og estetiske fagene. Det er positivt, og det må følges opp. Skolene må stille like høye krav til fagkompetanse til de som skal undervise i praktiske og estetiske fag, som til de som skal undervise i matematikk, norsk og engelsk. At elevene får erfaring med høvelbenk, sag og hammer er en viktig del av utdannelsen. Arbeidslivet er i forandring, og vi vet ikke hvordan de framtidige jobbene vil bli. Men det vil alltid være behov for hender som kan skape noe. Gjennom praktisk arbeid lærer man på andre måter, og det kan stimulere til nytenking. I en kronikk denne uka framhevet glassblåser Cornelia Skuggen verdien av de kloke hendene, og understreket hvor viktig det er å ta vare på håndverksfagene. Ingen tvil om at hun har rett i det.

Glassblåser Cornelia Skuggen slår et slag for håndverksfagene:

– Vi trenger kloke hender som kan skape

– Jeg har gått fra å få toere og treere til å få femmere og seksere. Endelig er jeg flink til noe.

NHOs kompetansebarometer for 2017 viser at yrkene det vil være mest bruk for i tida framover er håndverkere, ingeniør- og tekniske fagutdanninger. Det er mindre behov for akademikere. Derfor er det all grunn til å få flere til å velge yrkesfag, og det arbeidet må starte så tidlig som mulig. Norge har ikke råd til å gå glipp av talentene med praktisk intelligens. De kloke hendene er like viktige som de kloke hodene. Vi trenger begge deler.

Ved at flere barn får oppleve gleden ved å lykkes, minsker risikoen for at de dropper ut av skolen og arbeidslivet.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!