«Staten betaler for TV2-nyheter fra Bergen»

TV2 er eneste søker på den utlyste konsesjonen som kommersiell allmennkringkaster. Ett år med tautrekking med Kulturdepartementet endte med at TV2 søkte.

BERGEN For mediemangfoldet her til lands er det viktig at TV2 opprettholder en stor nyhetsredaksjon i Bergen. 

Det er viktig å opprettholde en stor riksdekkende nyhetsredaksjon utenfor Oslo

Leder

Det skjer etter at de nå får dekket mye av merkostnadene med å ha hovedkontor og drive nyhetsproduksjonen fra Bergen.

Kanalen søkte ikke om ny avtale da den ble lyst ut i fjor fordi det ikke fulgte med noen statsstøtte.

Siden den gang har Stortinget behandlet saka og kommet fram til at det skal tilbys pengestøtte for å kompensere for merutgiftene kanalen påføres som følge av kravene som stilles.


TV 2 eneste søker som kommersiell allmennkringkaster

TV 2 har søkt om å fortsette som kommersiell allmennkringkaster. Søknadsfristen for ny avtale med staten utløp lørdag. Det er ingen andre søkere.

 

TV2 kan nå få inntil 135 millioner kroner i året fra staten de neste fem årene. Motkravet er produksjon av egne nyheter, program for barn- og ungdom på norsk, samt satsing på norsk film- og drama. Det var spekulert i om store medie-aktører som Schibsted, MTG, TV 3, Viasat 4 og P4-gruppens radiokanaler også ville søke konsesjonen, noe som altså ikke skjedde.

Kravet i utlysningen om at hovedredaksjonen skal ligge minst 100 kilometer utenfor Oslo, er sannsynligvis en viktig grunn til at ingen andre enn TV2 var interessert i allmennkringkasterkonsesjonen.

For det er ikke tvil om at det er merutgifter knyttet til å drive en riksdekkende tv-kanal utenfor hovedstaden. En del av disse ekstrakostnadene tar nå staten.

Det mener vi er vel anvendte penger.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Mediebransjen er for tiden under press. TV2 har selv vært gjennom store nedbemanninger. Det var bred enighet i det regjeringsoppnevnte Mediemangfolds- utvalget om at medienes tradisjonelle forretningsmodeller, og dermed grunnlaget for den frie og uavhengige journalistikken, er under sterkt press. Sett i lys av dette er det viktig å opprettholde en stor riksdekkende nyhetsredaksjon utenfor Oslo.

Hovedformålet med opprettelsen av TV2 var å skape en kommersiell aktør som skulle operere i konkurranse med NRK.

Ved å legge hovedkontoret til Bergen ønsket en å få nye impulser og muligheter til å se Norge og verden med litt andre øyne enn det som kommer fra Akersgata og Marienlyst.

Det har TV2 et godt stykke på veg lyktes med.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder