Leder om arbeidsledighet:

«Bekymringsfull høy ledighet på ytre søre Sunnmøre»

Ledighet Ulsteinvik ligger på landstoppen i arbeidsledighet. Problemene i offshore supply har forflyttet seg til verfts-industrien og deres underleverandører. 

Tiltakspakkene til kommuner med særlig høy ledighet må på plass igjen

Leder

Ulstein, Hareid og Herøy er helt i landstoppen i arbeidsledighet. Det viser de siste tallene fra NAV. Kun lille Gamvik kommune i Finnmark har høgere arbeidsledighet enn Ulstein kommune målt i prosentvis andel av arbeidsstyrken. Kommunen har nå en registrert ledighet på 5,4 prosent. Hakk i hæl følger Hareid med fem prosent ledighet, mens Herøy har 4,4 prosent arbeidsledige.

Mens arbeidsledigheten går ned over hele landet, opplever disse tre kommunene en svakt økende ledighet. Av de 3564 arbeidsledige i fylket kommer hele 593 fra Hareid, Ulstein og Herøy.

Det er neppe tvil om at det er etterdønningene etter oljeprisfallet som fortsatt sitter igjen her. Problemene i offshore supply har forplantet seg til verftsindustrien og alle dens underleverandører. Det er åpenbart forklaringen på den høye ledigheten i de tre kommunene som har vært selve navnet i den maritime klynga på Nordvestlandet.

Og mens noen områder sliter, er hovedbildet i tallene fra NAV svært positive. Ledigheten i Møre og Romsdal er på sitt laveste nivå på to år. Den er nå nede på 2,5 prosent. Det er en nedgang på drøyt 16 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det som også svært gledelig er at ledigheten blant dem under 30 år går markert ned.


Får færre varsler om oppsigelser

Nav har mottatt færre varsler om oppsigelser og permitteringer de første åtte månedene i 2017, sammenlignet med samme periode i fjor.

For landet som helhet er det nå 69.900 personer helt uten arbeid, en nedgang på 9600 siste året. Vi er med andre ord i ferd med å hente oss inn igjen etter oljesmellen for tre år siden. Det er godt nytt.

Men som tallene viser er det fortsatt kommuner og regioner som sliter. De må ikke glemmes i en tid da ledigheten i landet for øvrig går ned. Her er det viktig at en fortsetter med målrettede tiltak spesielt rettet mot kommuner med særlig høy ledighet. Tiltakspakkene regjeringen bevilget til disse kommunen må på plass igjen.

Å få dette gjennomført bør være jobb nummer en til den nye Mørebenken som neste uke samles på Stortinget, og som skal starte arbeidet med neste års statsbudsjett mot slutten av denne måneden.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder