Leder om TV-aksjonen

«Stor giverglede i nordvest»

Sula Både små og store deltok i dugnadsfesten for Unicef i Langevåg søndag. 

Folkefesten i Sula kan inspirere andre kommuner til å gjøre en ekstra innsats

Leder

Utdanning er helt avgjørende for å hjelpe barn ut av fattigdom. Derfor er det svært gledelig at årets TV-aksjon har resultert i over 200 millioner kroner til UNICEFs skoleprogram for barn som er rammet av krig og konflikt. Pengene skal sørge for oppbygging av skoler og læringssentre, skoleutstyr og videreutdanning av lærere i Syria, Colombia, Mali, Pakistan og Sør-Sudan.

Vi noterer med glede at både Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane troner på givertoppen i år, med henholdsvis 50,99 og 49,96 pr. innbygger. Det er ikke første gang Nordvestlandet gjør det best under TV-aksjonen, og vi håper den trenden fortsetter. Sula kommune, som topper kommunelista i Møre og Romsdal, fortjener ekstra ros. I mange år lå Sula nær bunnen på landsoversikten, og det ønsket ordføreren å gjøre noe med. Han fikk formannskapet med på å opprette en egen innsamlingskomité med folk fra frivillige lag og organisasjoner. Aksjon «Opptur Sula» ga god effekt, og dugnadsfesten i Langevåg søndag skapte gjenklang langt utover kommunens grenser. Målet var 100 kroner pr. innbygger, og det ble nådd. Folkefesten i Sula kan inspirere andre kommuner til å gjøre en ekstra innsats neste år. Det er også verdt å gi honnør til AaFK, som tidligere i oktober, stilte til kamp mot Folkets Lag for å samle inn penger til UNICEF.

TV-aksjonen i Norge er blitt kalt verdens største dugnad, og siden starten i 1974 er det samla inn mer enn sju milliarder kroner til gode formål. Dette er en fin tradisjon, som bidrar til et sterkere nasjonalt fellesskap, samtidig som det blir gjort en innsats for andre. De mange frivillige som går fra dør til dør med bøsser gjør en viktig jobb. Selv om det blir stadig mindre kontanter i omløp, bidrar likevel husbesøkene til å minne folk på å gi.

Nylig ble det avklart at TV-aksjonen i 2018 skal gå til Kirkens Bymisjon. Aksjonen har fått navnet «Kom inn» og pengene skal gå til å skape møtesteder som «motvirker utenforskap, redder liv og forbedrer livskvalitet». Aksjonen har som mål å gi støtte til de svakeste og de som blir stående utenfor. Det er en god målsetting som kan bidra til et mer inkluderende samfunn, og dermed kan planlegginga av neste års TV-aksjon starte.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!