Leder

Nyttig lærdom fra nedturen

Synlig symbol Ett av de tydeligste symbolene på nedturen for sunnmørsk næringsliv som følge av oljesmellen, var skip i opplag. Nå lysner det, men noen sår sliter med å gro. 

Når milliardformuene forsvinner, svekker det omstillingskrafta

Leder

Maritim industri og offshorenæringa på Sunnmøre fikk skikkelig juling også i fjor. Sjøl om det nå lysner også her, er ikke dramaet over. Mange bedrifter er avhengige av velvillige kreditorer for å komme over i trygt farvann.

Konjunkturbarometeret som Sparebank1 SMN offentliggjorde i går, viser med all tydelighet hvordan Sunnmøre betaler prisen for sin oljeavhengighet. Ingen andre regioner mellom Stad og Namdalen har hatt det like brutalt i fjor.

Nå gjelder det å få fart på omstillinga. Sjøl om det vil lysne også i maritime næringer, trenger vi sårt andre lokomotiver med trekkraft – både en by og bedrifter i andre bransjer.

Tallene har ikke bare klar tale, de roper det ut. Sunnmøre var det området med størst tilbakegang i omsetning. Foruten en mindre tilbakegang på Nordmøre, har samtlige andre områder framgang – aller størst på kysten av Trøndelag.

Pengebingen på Sunnmøre snart tom

Sunnmørsbedrifter tapte 10,8 milliarder i fjor

Maritim industri og offshorerederi på Sunnmøre tapte i fjor svimlende 10.8 milliarder kroner.

– Bunnen i oljekrisen er nådd

- Vi ser at det nå flater ut og vi vurderer det slik at bunnen er nådd for bedriftene i fylket, sier banksjef i Sparebank1 SMN, Jan Rune Hurlen.


Hovedforklaringen er at de største selskapene på Sunnmøre har hatt beina godt planta i oljeøkonomien, mens kysten av Trøndelag lever godt på kanten av laksemerdene – der en aktør som Salmar doblet et resultat i milliardklassen på en bølge av høye laksepriser i fjor.

Sunnmøre har sjølsagt også drahjelp fra marin næring, men uten å kompensere like mye for oljenedturen. Når i tillegg en betydelig del av havbruksaktiviteten styres fra et hovedkontor i Bergen, pynter ikke det akkurat på tallene.

Spist er spist og gjort er gjort. Det er likevel nyttig å hente lærdom av historien, og her er det nok til et helt pensum. Ikke minst viser det risikoen ved en for ensidig næringsstruktur. Det har gitt oss et sårbart arbeidsmarked, men også et ekstremt sårbart egenkapital-marked.

Når milliardformuene forsvinner, svekker det omstillingskrafta. Det samme skjer når vi taper kampen om hovedkontorene i rederier, skipsindustri eller oppdrett. Samtidig forteller tallene hvordan Trøndelag er mer robust med sitt tyngdepunkt i en stor by som Trondheim.

Trondheim og omegn har like mange bedrifter som Sunnmøre og Romsdal til sammen. Møre og Romsdal mangler et slikt sterkt tyngdepunkt å forankre et bredt næringsliv i. Skal vi stå stødigere i den neste stormen, må byutvikling og næringsutvikling gå hånd i hånd.

Over 400 kan bli permittert - men NAV-sjef tror på lysere tider

Antall permitteringsvarsler går kraftig opp og Møre og Romsdal opplever fortsatt mange konkurser. Men NAV-direktøren tror på bedre tider.

Sjekk konkurser og nye bedrifter siste kvartal

Det er fortsatt mange bedrifter som går overende i Møre og Romsdal.