LEDER:

Tilliten til politimesteren

Politimester Ingar Bøen ble denne uka satt på prøve. Den besto han ikke.

Båtulykken Politimester Ingar Bøen ble denne uka satt på prøve da det ble kjent at det ble gjort en alvorlig feilvurdering på operasjonssentralen.  Foto: Nils-Harald Ånstad

Tilliten til politiet ble ikke forvaltet på en god måte av politimesteren i denne saka

Leder

En av hans ansatte på operasjonssentralen begikk en alvorlig feil. Meldingen til operasjonssentralen om at det var hørt høy motorlyd på en mørklagt fjord og en påfølgende skarp lyd eller smell, ble ikke av operatøren tolket som at det kunne ha skjedd en alvorlig ulykke.

TEMA: Mer om ulykka på Tyskholmen

Vi kjenner alle utfallet. En person druknet da båten han satt i kjørte på Tyskholmen i Ålesund. Det er helt umulig å vite om ulykken kunne fått et annet utfall dersom operatøren hadde slått full alarm. Brannmester Geir Thorsen sa til NRK tidligere i uka at brannvesenet kunne vært der med båt på 10 minutter om de hadde fått beskjed om å rykke ut. Den beskjeden fikk de som kjent ikke

Politimesteren om dødsulykka:

– Jeg tror folk skjønner at også politifolk kan gjøre feil

– Jeg tror vanlige folk, på lik linje med meg, skjønner at også politifolk kan gjøre feil.

.

Innledningsvis ble saka kommentert av politimesteren. Budskapet var at han ikke på eget initiativ ville sende denne hendelsen over til spesialenheten for nærmere undersøkelser. Så trakk han seg tilbake, og pressen ble henvist til visepolitimesteren og hans stab for løpende kommentarer.

Begrunnelsen var at Bøen hadde en tettpakket kalender med møter som forhindret han i å komme med ytterligere kommentarer. I mellomtiden utviklet saka seg videre. Dette igjen skapte ikke overraskende et betydelig engasjement på sosial medier. Folk var ikke fornøyd med måten politiet hadde opptrådt på.

Dette skjedde mens politimesteren selv ikke var å få fatt i. Selvfølgelig kunne visepolitimesteren og folkene i hans stab redegjøre for realiteten i saka, men i en situasjon der noen i politiet hadde gjort en alvorlig feil, må det være sjefen som tar kommandoen. Metaforen om at skipperen står på brua i stormen, burde toppene på politihuset skjønt.

Det skjedde etter hvert. Onsdag kveld gjorde Bøen seg tilgjengelig for kommentarer. Politiet er en etat som på vegne av myndighetene sitter med svært vide fullmakter i forhold til hva de kan foreta seg overfor enkeltmennesker. En slik etat er helt og fullt avhengig av tillit i befolkning. Det er ikke noe du har, men noe du gjør deg fortjent til. Tilliten til politiet ble ikke forvaltet på en god måte av politimesteren i kjølvannet av den tragiske ulykken på Tyskholmen.

– Drukning var dødsårsaka

Politiet har fått den foreløpige obduksjonsrapporten av den omkomne etter ulykka på Tyskholmen.

Politiet fikk nødanrop like før klokka 00.30 - men valgte å ikke aksjonere:

– Det er godt at de innrømmer feil, men hva skjer videre?