Leder, 1.november 2017:

Også statistikere må finne seg i nye krav

Ingen av oss kan regne med at vi skal få fortsette å ha det slik vi alltid har hatt det på arbeidsplassen.

AVVISER SSB-sjef Christine Meyer avviser at omorganiseringen av SSB har noe å gjøre med enkelttemaer eller ønske om å presse ut forskere som tenker annerledes.  Foto: Butt, Mariam

Spørsmålet er da om politikernes krav til kostnadskutt går for langt

Leder

Nye tider og nye rammebetingelser krever omstilling og med det følger også omorganiseringer. Det gjelder også Statistisk sentralbyrå.

Mandag måtte SSB-sjefen møte på teppet hos finansminister – og partileder i Frp, Siv Jensen. Årsaken er at 25 av forskerne i byrået blir omplassert. Det skjer etter en intern prosess som har pågått i over ett år.

Forskningsavdelingen blir redusert til rundt 50 ansatte. Ikke uventet fører en slik omorganisering til intern uro.

Mer uventet er det kanskje at det også fører til politisk storm, såpass at også ansvarlig statsråd tar affære.


SSB utsetter omorganiseringen til etter Siv Jensen-møte 

SSB har orientert de ansatte om at omorganiseringen utsettes til etter neste ukes møte mellom direktør Christine Meyer og finansminister Siv Jensen.

 

Tidligere leder i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, sier hun ikke vil ha tillit til at SSB vil gi objektiv og nøytral informasjon om framtida fordi de presser ut forskere som tenker annerledes. Har Navarsete rett, er det sjølsagt urovekkende.

Mannen i den politiske orkanens øye er SSB-forsker Erling Holmøy, som blant annet er mannen bak Norges innvandringsregnskap.

Og hadde det vært slik at det var årsaken til at han blir omplassert, er det all grunn til å sette ned foten.

Men det er også alvorlig om Navarsete bare slenger ut en udokumentert påstand for å stjele en lettvint politisk scoring fra Frp-lederen.

Like lite som SSB-ledelsen bør omorganisere etter trynefaktoren, like lite bør politikerne blande seg i omorganiseringen etter hvem de liker eller ikke.

Noe annet er det å stille spørsmål ved om Statistisk sentralbyrå fortsatt vil ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gi oss de data og analyser vi trenger.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Gode analyser av statistisk materiale er avgjørende for samfunnsstyringen.

Byrået leverer viktig beslutningsgrunnlag i et bredt spekter av samfunnsområder, og spiller blant annet en viktig rolle for trepartssamarbeidet i arbeidslivet.

Da handler det om langt mer enn enkeltforskere.

Spørsmålet er da om politikernes krav til kostnadskutt går for langt.

Statistisk sentralbyrå må som alle andre finne seg i å måtte effektivisere og modernisere, men må aldri gå på bekostning av kvalitet – eller byråets uavhengighet.