Leder

«På høy tid å ta sats for badeland i Ålesund»

Boliger og basseng Slik ser de nye planene for badeland og boliger på Øvre utstillingsplass i Ålesund ut. I dag skal tomtesaka på ny opp i bystyret. 

Det er ikke nå tida for å krangle om hvem som har skylda for at det har tatt så lang tid

Leder

Visst skal det være bølger i et basseng, og ikke så rent sjeldent et gedigent plask. Slik har det også vært for badeland-planene på Øvre utstillingsplass i Ålesund gjennom en årrekke. Det er ingen overdrivelse å si at dette har gått i langdrag.

Det har vært strid om planer og tomtepris, og det har vært skiftende økonomiske utsikter. Det har heller ikke vært fritt for at dette har blitt krydret med både skepsis, mistro og misunnelse. Imens har både Molde og Fosnavåg lagt nye badeland for sine svømmeføtter.

I dag skal bystyret igjen ta stilling til salg av badeland-tomta. Om kort tid skal ny reguleringsplan opp i bygge- og delesaksutvalget. Omsider ser det ut til at spaden snart kan stikkes i jorda – og etter hvert også tåa i vannet, for boliger og et badeland som vil gi bysentrum økt attraktivitet.

Nå er sjølsagt ikke framtida til en by avhengig av om man kan ta noen kjappe svømmelengder – eller til og med surfe, midt i bysentrum. Aleine er ikke badelandplanene nok til å gjøre Ålesund til den magneten mellom Trondheim og Bergen som vi ønsker byen skal være.

Likevel er det klart at alle slike tiltak og initiativ er med på å legge stein på stein i et slikt byggverk. Vi må skape nye møteplasser og legge til rette for aktiviteter i sentrum som gjør at folk virkelig foretrekker Ålesund framfor alternativene når de skal velge arbeid og bosted.

I dette bildet er et badeland en viktig brikke sammen med andre tilbud som gir innbyggerne i byen og omlandet et mangfoldig fritidstilbud. Ålesund kommune har nå muligheten til å få dette på plass uten å løpe en stor risiko, samtidig som et uutnyttet sentrumsområde tas i bruk.

Tomten blir nå lyst ut for salg igjen etter at Stallane AS for ti år siden fikk tilslaget i en noe omstridt avtale. Utlysningen framstår likevel som en formalitet, og det skal nå mye til før Stallane AS ikke snart kan gå i gang med byggingen.

Det er ikke nå tida for å krangle om hvem som har skylda for at det har tatt så lang tid, men i fellesskap sørge for at planene ikke får samme skjebne som sist. Det skal mye til å kare seg opp i stupetårnet etter et nytt mageplask.