Leder:

«Fraværsgrensen i videregående skole virker»

Leder

Fravær: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er straks tilbake fra pappa-perm. Da kan han konstanterer at den omstridte fraværsgrensen virker. 

En grunnleggende forutsetning for læring er at elevene møter på skolen

Leder

Innføringen av en fraværsgrense i den videregående skolen virker. Elevene er mer på skolen. Tallene for skoleåret 2016–17 viser at fraværet er gått ned både målt i timer og hele dager. Det er uten tvil godt nytt, men det gjenstår å se om det reduserte fraværet i sin tur fører til mindre frafall. Et vedvarende høyt frafall er et av de store problemene i den videregående skolen. Foreløpig viser ikke tallene noen markert nedgang på dette området.

Men det er ikke mer enn halvannet år siden den omstridte fraværsgrensen ble innført. Grensen innebærer at en elev med mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag som hovedregel ikke vil ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Samtidig er det en åpning der elever med mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær, og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, der kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.

I går kom en Fafo-rapport som har sett på effektene av innføringen av fraværsgrensen. 308 rektorer svarer at fraværet har gått ned. Nesten alle kobler dette til fraværsgrensen. Samtidig svarer ni av ti rektorer at de har benyttet seg av muligheten til å utøve skjønn når det udokumenterte fraværet ligger mellom 10 og 15 prosent. Rapporten viser at medaljens bakside er at flere elever møter småsjuke på skolen, og at presset på fastlegene har økt.

At rektorene bruker «sunt bondevett» i vurderingene om fraværet skal føre til at en elev mister mulighetene til karakter i et fag, er åpenbart fornuftig. Målet med å sette en fraværsgrensen er ikke å straffe flest mulig elever. Hensikten er å få elevene til å møte på skolen. Og på det punktet ser det ut som at fraværsgrensen virker. Så er det slik at mange elever opplever grensen som veldig streng og at konsekvensen av et for høyt fravær er for store. Vi mener det ikke er urimelig å stille krav til elevene i den videregående skolen om at de må være til stede i undervisningstiden. En grunnleggende forutsetning for læring er at elevene møter på skolen. Det gjør de nå i større grad en tidligere. Så får vi håpe at det også vil gi seg utslag i mindre frafall.