Leder, 1.desember 2017:

«Ubevæpnet politi bør fortsatt være hovedregelen»

Hovedregelen må fortsatt være at vi skal ha et ubevæpnet politi, slik også Politidirektoratet nå går inn for.

TERSKEL Vi bør ikke senke terskelen for våpenbruk unødig, men blant annet økt terrortrussel kan måtte bety at politiet bærer våpen oftere enn før. 

Ikke noe alternativ har bare fordeler. Vi må søke løsninger som balanserer ulike hensyn

Leder

Det ivaretar viktige samfunnsverdier uten at det trenger å gå på bekostning av befolkningens sikkerhet.

Vi må likevel belage oss på at vi oftere kan komme til å måtte avvike fra hovedregelen.

Politiet løser i dag de aller fleste oppdrag uten bruk av makt.

Og av de sakene der maktbruk er nødvendig, utgjør bruk av våpen et forsvinnende lite antall.

I den daglige tjenesten er altså det reelle behovet for å bære våpen lite.

Likevel er vi nødt til å ha et politi som kan møte akutte situasjoner også med den mest ultimate maktbruk.

Spørsmålet om hvordan vi kan sette politiet i stand til å håndtere disse unntakene, er det som bør prege debatten.

Politidistriktene ved våre tre største byer og Politiets utlendingsenhet har konkludert med at det beste svaret er at alt politi bærer ladd våpen til enhver tid.

Det samme mener PST.

Bevæpning gir raskere respons og høgere beredskap.

Tre distrikter har anbefalt at politiet bør bære våpen, men at det er uladd.

Resten av politidistriktene og UP anbefaler at politiet skal forbli ubevæpnet, men at det kan åpnes for større grad av bevæpning etter dagens regelverk.

Det samme sier politiets hovedverneombud.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Uansett handler det om å veie ulike hensyn opp mot hverandre.

Det handler om verdier, tillit og sikkerhet både for publikum og politiet. Ikke noe alternativ har bare fordeler.

Vi må søke løsninger som balanserer ulike hensyn. Ennå er vi ikke i en situasjon der det er noen god grunn til å gå inn for en generell bevæpning.

Ordningen med framskutt lagring av håndvåpen gjør at politiet allerede i dag raskt kan bevæpne seg.

I de aller fleste tilfeller er dette godt nok. Samtidig må vi ta inn over oss at behovene kan variere. Det kan variere fra sted til sted, og trusselbildet kan variere i tid. Det vil være nødvendig oftere å senke terskelen for bevæpning i takt med slike variasjoner.

Ikke minst må vi vente at hensynet til trusselen om terror gjør at vi vil møte bevæpnet politi oftere enn tidligere.

Det betyr ikke at alle tjenestemenn i by og bygd til enhver tid må bære ladde våpen.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder