Leder 21. desember 2017

Gods fra veg til sjø er løsningen alle venter på

Samtlige nasjonale transportplaner som er vedtatt de siste 30 årene har hatt egne kapitler med beskrivelser av hvordan en skulle flytte godstransport fra veg til sjø og jernbane. Det har ikke manglet på løfter og ambisjoner.

Gods Ekornes satser på økt bruk av sjøtransport. Det er en ambisjon politikerne har hatt i årtier, uten å få det til.  Foto: Staale Wattø

Sjøtransport med moderne skip er bra for klimaet og sparer vegnettet for mye tungtransport

Leder

Dessverre har det i stor grad blitt med planene.