Leiar 6. januar

– Stortinget må avklare vedtaket om «oktober-barna»

Tvangsutsendelser av 18 år gamle afghanere vakte kraftige reaksjoner sist høst. Et flertall på Stortinget overkjørte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og vedtok mot hennes vilje at de såkalte «oktober-barna» skulle få behandlet sine saker på ny. Men det synes å være enklere sagt enn gjort.

Avklaring: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug klarer ikke tolke hva stortingsvedtaket om de såkalte «oktober-barna» betyr.  Foto: Marius Simensen

Det er stortingsflertallets ansvar å avklare hva de legger i sitt vedtak om «oktober-barna»

Leder

Stortinget fattet sitt vedtak midt i november, men fortsatt sliter fagfolkene i både Justisdepartementet og Utlendingsdirektoratet å finne ut av hva stortingsflertallet faktisk har vedtatt.

«Oktober-barna» er afghanere som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere høsten 2015. De fikk midlertidig opphold inntil de ble 18 år, hvorpå de kunne bli returnert til internflukt i Afghanistan. Stortingsflertallet bestemte i november at disse skal få vurdert saka på nytt, og at utlendingsmyndighetene må ta hensyn til om de er sårbare, har omsorgspersoner og nettverk dit de sendes.

Flertallet på Stortinget som står bak vedtaket spenner fra SV, Rødt og Venstre på den ene side til Senterpartiet og Ap på den andre. Fem partier som er til dels svært uenige seg imellom om hvilken linje Norge skal ligge på i innvandringspolitikken. Det gjør at vedtaket mangler en rekke vesentlige avklaringer, sannsynligvis fordi de fem neppe klarer bli enige om hvor grensene skal gå.

Det passer nok også Sylvi Listhaug bra. Hun gikk til det oppsiktsvekkende mottrekket å sende et brev til alle de parlamentariske lederne der hun ba om konkrete avklaringer på en rekke punkt. Det fikk hun ikke. I stedet sier de at dette må Listhaug og Justisdepartementet finne ut av selv. Nå rykker UDI-direktør Frode Forfang ut med det som vanskelig kan tolkes som annet enn støtte til Listhaug. Forfang sier til NTB at dette ikke er en enkel sak og at det er mange problemstillinger som må avklares. Å drive det som omtales som «stortingsregjereri», altså at stortingsflertallet selv både saksbehandler og vedtar sakene, er ikke bare enkelt i en komplisert og politisk betent sak som dette. Men når flertallet på Stortinget først har gjort dette, da påligger det dem også et ansvar å klargjøre hva de faktisk legger i sitt eget vedtak. Mer politisk spill rundt dette tjener ingen parter.