Sunnmørsposten om ny justisminister:

«En klar styrking av Listhaugs posisjon»

Nummer to: Sylvi Listhaug blir løftet opp som justisminister og får befestet sin posisjon som Fremskrittspartiets viktigste statsråd etter partilederen.  

Om planen er at Sveinung Rotevatn skal «passe på henne», kan han få en stri tørn

Leder

For mange i Venstre var Sylvi Listhaugs (Frp) rolle som innvandrings og integreringsminister i fjor høst det største hinderet for å gå i regjering med Frp. Det slaget ble det tidlig klart at de kom til å tape. Nå løftes Listhaug opp som justisminister.

Dette viser hvor viktig Listhaug er for Fremskrittspartiet og hvor viktig det er å ha hånd om innvandringspolitikken, så viktig at Per-Willy Amundsen (Frp) fikk bare et drøyt år i statsrådsstolen. I den grad vi kan snakke om at ulike partier har eierskap til saker, er dette Frps viktigste sak.

Endrer ikke stil: Listhaug frykter ikke vaktbikkja fra Venstre

Ved siden av partileder og finansminister Siv Jensen blir nå Listhaug partiets fremste statsråd. Innvandring var den klart viktigste saka for velgerne ved fjorårets valg ifølge Statistisk sentralbyrås velgerundersøkelse. Mer enn hver tredje velger mente at Frp hadde best politikk på området.

Da Venstre rykket inn i regjeringen, benyttet Erna Solberg anledningen til en større ommøblering. Venstre har fått kultur, miljø og deler av kunnskapsdepartementet. Åtte statsråder fortsetter som før, blant dem landbruksminister Jon Georg Dale, mens fire går ut av regjering.

Listhaug er en av fire statsråder som skifter ansvarsområde, men blir riktig nok blir værende i samme departement. Det blir imidlertid ikke ansvaret for integrering, som blir en del av Jan Tore Sanners (H) ansvar i hans nye rolle som kunnskaps- og integreringsminister.


Nordfjording og romsdaling bak Sylvi:

Nordvestlandet skal ta seg av innvandringsfeltet

Med en Venstre-stats- sekretær fra Eid og en Høyre-statssekretær fra Molde tar Nordvestlandet styringen i Justisdepartementet med Sylvi Listhaug som ny statsråd.

 

Man kan godt stille spørsmål ved om dette er rette departement, men det ligger utvilsomt fordeler i å splitte disse to områdene. Innvandring og asylpolitikk hører naturlig inn under justisdepartementets område. Integrering gjør det ikke i samme grad, og en flytting kan styrke dette arbeidet.

For Frp og Listhaug betyr omorganiseringen en klarere rendyrking av hennes ansvarsområde, justis. For et parti som også ønsker å profilere seg som et lov og orden-parti er ikke dette noen ulempe. Det styrker muligheten for tydelighet.

For Venstre kan det bety noen vanskelige runder om asyl og innvandring. Partiet har fått inn Sveinung Rotevatn som statssekretær under Listhaug. Om planen er at Sveinung Rotevatn skal «passe på henne», kan han få en stri tørn.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder