Leder om regionreform:

«Bare en smule mer makt i de regionpolitiske hender»

Høring: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil se forslagene fra ekspertutvalget i sammenheng med andre prosesser som er i gang. Foto: Staale Wattø 

Dersom regionreformen virkelig skal få mening, må det flyttes betydelig mer makt til de nye regionene

Leder

Regionreformen har fått sitt første ektefødte avkom. Regjeringens ekspertutvalg foreslår nedlegging av flere statlige etater og overføring av myndighet fra stat til regionene. Så langt ser ikke dette ut til å være nok til å skape nytt liv i regionene.

Dersom regionreformen virkelig skal få mening, må det flyttes betydelig mer makt til de nye regionene. Flikker vi bare på oppgavefordelingen, ender vi bare opp med delvis nye grenser på kartene, men regioner som er akkurat like lite interessante for den vanlige velger som dagens fylker.


Utvalg vil gi fylkene 5.000 nye jobber 

Nær 5.000 arbeidsplasser foreslås overført til fylkeskommunene av et ekspertutvalg. Bufetat og IMDi er blant fem statlige etater som foreslås nedlagt. 

 

Noe av intensjonen med reformen er nettopp å fordele makten i samfunnet på en måte som styrker lokaldemokratiske verdier. Det er vanskelig å se at ekspertutvalgets forslag gjør at regionene får en så tydelig styrket relevans for innbyggere og næringsliv at interessen for dette nivået øker.

Det betyr ikke at utvalget kun beskjeftiger seg med ubetydeligheter. Fem statlige institusjoner foreslås nedlagt – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Kompetanse Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva, og i tillegg Bufetat.

Så kan ansvaret for halvparten av midlene til Innovasjon Norge og midlene til næringsrettet forskning som i dag ligger til Forskningsrådet, bli overført til regionene. Regionene kan også få økt ansvar på klimaområdet, kultur og kulturminnevern, folkehelse og regional planlegging.

I alt blir nær 5.000 statlige arbeidsplasser berørt, og 23,5 milliarder kan slå følge på flyttelasset. Når det gjelder å flytte samferdselsbyråkrater fra stat til region, avventer utvalget utredningen som allerede er satt i gang. Det kan altså komme mer samordning og flere flyttelass av statlige byråkrater.

Retningen er god. For en region som Møre og Romsdal vil det kunne bety overføring av arbeidsplasser som i dag er «midtnorske», altså lokalisert i Trøndelag. Summen er likevel ikke overveldende, og bærer mer preg av justeringer og til en viss grad modernisering av foreldede strukturer.

Det blir kanskje litt mer spennende å være fylkes- eller regionpolitiker, fordi verktøykassa får litt mer innhold. For å vekke velgernes engasjement om dette forvaltningsnivået er imidlertid graden av maktoverføring foreløpig for liten.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!