Leder om Bingsa-skandalen:

«Nødvendig opprydding»

Bingsa: Det kritiske søkelyset har ført til holdningsendringer og opprydding i økonomisk rot. Foto: Nils Harald Ånstad  Foto: Nils Harald Ånstad

Dette viser hvor viktig det er å flombelyse kritikkverdige forhold

Leder

Fredag ble det klart at statsadvokat Magne Nyborg henlegger saka mot Bingsa-sjef Per Oskar Slinning på grunn av bevisets stilling. Når en straffesak blir henlagt, har den som har vært under etterforskning krav på å bli betraktet som uskyldig. Det er et grunnleggende rettsprinsipp.

Våren 2017 avdekket kommunerevisjonen i Ålesund ulovlige innkjøp, svært høyt overtidsbruk og dårlig økonomistyring i Bingsa Næring. Sunnmørsposten gjorde egne undersøkelser, og avslørte at ett av selskapene som tjente millioner i Bingsa uten kontrakt, også hadde gjort arbeid hjemme hos Bingsa-sjefen uten å fakturere. Kommunen anmeldte Slinning for å få avklart om det forelå straffbare forhold. Statsadvokaten har konkludert med at det som utad kan se ut som korrupsjon, kan ha andre forklaringer. For å kunne ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om skyld, og enhver rimelig tvil skal komme siktede til gode.

BAKGRUNN: Dette har skjedd i Bingsa-saka

Bingsa-saka har ført til nødvendig opprydding i Ålesund kommune. Blant annet har bystyret vedtatt en ordning som skal gjøre det lettere å varsle om korrupsjon, misligheter og brudd på etiske retningslinjer. Det er positivt. Mye kan være kritikkverdig uten å være straffbart. Det er blitt avdekket en ukultur med økonomisk rot og manglende kontrakter, og holdninger er blitt endret; «Jeg ser problematikken i dag, men gjorde det ikke den gangen», uttalte Bingsa-sjef Slinning, da han i fjor ble konfrontert med at det ikke var inngått kontrakt på arbeidet som var utført på tomta hans.

Kommunerevisjonen kritiserte Ålesund kommune og Var-avdelingen for manglende rutiner angående offentlige anskaffelser allerede i 2011. Den revisjonsrapporten ble knapt omtalt, og det skjedde ingenting. Dersom vi i Sunnmørsposten hadde gjort en like grundig jobb i 2011 som vi gjorde i 2017, så kunne den helt nødvendige oppryddinga ha skjedd for mange år siden. Dette viser hvor viktig det er å flombelyse kritikkverdige forhold. «Bingsa-saka er en viktig påminnelse om at kommunene må være nøyere, også med mindre anskaffelser», uttalte Tor Dølvik i Transparency International Norge til Sunnmørsposten. Den påminnelsen er det flere enn Ålesund kommune som trenger.