Leder om fiskekvoter:

«Sandberg ypper til kamp mot fiskebåtrederne»

Kamp: Fiskeriminister Per Sandberg åpner for å flytte kvoter mellom de ulike fartøygruppene. Forslaget vekker som ventet skarpe reaksjoner. Foto: Per Ove Stige 

Tiden er ikke inne for å skape usikkerhet om kvotegrunnlaget for de ulike fartøygruppene

Leder

Fiskeriminister Per Sandberg tråkker inn i et minefelt når har under årsmøtet til fiskebåtrederne åpner for å flytte kvoter mellom de ulike fartøygruppene. At han blir møtt med særdeles skarp kritikk fra tunge aktører i næringen bør ikke komme som en overraskelse på han.

Sandberg er ikke redd for å ta en kamp. Han synes heller ikke å være veldig redd for å tape en kamp. Da han la fram meldingen om en styrt avvikling av hele systemet med leveringsplikt, ble det bråstopp i Stortinget med det som resultat at hele meldingen ble trukket tilbake. Under sin tale på Fiskebåt sitt årsmøte varslet han en ny stortingsmelding om pliktsystemet med samme målsetting som sist, nemlig avvikling av det Sandberg mener ikke lenger fungerer.

Motbør for Venstre si CO2-avgift

Klima- og miljøutfordringane er hovudtema på Fiskebåt sitt årsmøte på i dag. Tradisjonen tru går årsmøtet over to dagar på Hotel Bristol i Oslo.


Men det som fikk de 350 delegatene i salen til å hoppe i stolene var beskjeden fra fiskeriministeren om at han var åpen for å starte med å omfordele kvoter mellom de ulike fartøygruppene. Det være seg ringnot, trål og linebåter. – Vi må tørre å ta debatten om strukturgevinsten ensidig skal omfordeles innen de ulike fartøygruppene, var beskjeden fra Sandberg. Han er ikke lettskremt. Å komme med dette til landets fiskebåtredere på deres eget årsmøte, er godt innenfor ordtaket om å «banne i kirka».

Sandberg er en fiskeriminister som står med et bein i den leiren som vil ha en moderne, effektiv og konkurransedyktig fiskeflåte. Men Sandberg er bosatt på Senja og kjenner på hvordan de stadig større fiskebåtredere utfordrer den landbaserte industrien. – Er bidrag fra fiskerinæringen til kystsamfunnene stort nok, var et av spørsmålene Sandberg lot henge i lufta.

Kjemper om nye fiskeretter i Sørishavet:

Kjell Inge Røkke og Stig Remøy i ny krillkamp

Kjell Inge Røkke og Stig Remøy er på ny i kamp om det verdifulle krillfisket.


Fiskerinæringen er nå inne i en omfattende fornyelse av flåten. Det investeres tungt i nye moderne fartøy. Da er ikke tiden inne for å skape usikkerhet om kvotegrunnlaget til de ulike fartøygruppene. At fiskebåtrederne i en slik situasjon krever forutsigbarhet er forståelig. Samtidig må rederne se at deres egen næring i stadig større grad domineres av etter hvert store og mektige aktører. De bør derfor merke seg Sandbergs spørsmål om deres bidrag til å opprettholde levedyktige lokalsamfunn langs kysten er god nok.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder