Endelig punktum for kriminalpolitisk fallitt

Leieboere: Nær 1.000 fanger har gjennomført hele eller deler av soningen sin i Norgerhaven de årene Norge har leid fengselsplasser i Nederland. 

Vi må derfor sørge for at tempoet i utbyggingen av nye soningsplasser blir trappet opp

Leder

Norge avslutter leien av fengselsplasser i Nederland. Innen utgangen av sommeren vil den siste norske fangen gå ut av dørene i fengselet Norgerhaven. Nå bør regjeringen sørge for at det blir siste gang vi må ty til en slik løsning.