Leder:

«Fortsatt for svak satsing på sjøtransport»

I snart 30 år har det vært et mål å få overført mest mulig transport av gods fra veg til sjø og jernbane. Det har likevel skjedd fint lite. Ikke fordi det mangler god vilje, men viljen til å prioritere vegtransporten har vært så mye større.

Satser: Det satses mer på sjøtransport, men uten at det innebærer en tydelig prioritering foran andre transport-former, vil det ikke gi overføring av gods fra veg til sjø.  Foto: Staale Wattø

Prioritering handler om å gi en større andel av kaka til en sektor foran en annen, ikke om å gi mer kake til alle

Leder

Riksrevisjonen slår fast at utviklingen av godstransporten i perioden 2010 til 2015 går i motsatt retning av målet. Vegtransporten har styrket stillingen sin i forhold til alternativene. Både tog og skip taper andeler, sjøl der det er direkte konkurranse med vegtransporten.

Det gir både flere trailere og økt trafikkpress langs vegene og større utslipp til luft. En fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser det samme. Vareeierne foretrekker å sende godset med trailere fordi de mener at det er både enklere og billigere. Ikke minst er tiden det tar å få en vare fra A til B en viktig årsak til at de velger bort skip og tog.

Les også: Ekornes rykende uenig med departementet om sjøtransport
– Endringa frå veg- til sjøtransport skjer for sakte

Vi bruker mer penger på tiltak som skal styrke sjøtransporten. I Nasjonal transportplan brukes det mer på å bygge ut effektive, miljøvennlige havner og til å trygge farleder. Tilskuddsordningen for overføring av gods styrkes også.

Det er altså ikke slik at politikerne bare holder festtaler som de ikke følger opp med handling. Når resultatene likevel ikke viser seg, er en viktig årsak at det ikke ligger noen prioritering av sjøtransporten i denne satsingen.

Prioritering handler om å gi en større andel av kaka til en sektor foran en annen, ikke om å gi mer kake til alle. Gir du mer kake til alle, uten å endre fordelingen, styrker du mest den som fra før hadde det største kakestykket.

Vi står på den måten i fare for å svekke sjøtransportens konkurranseevne ytterligere, sjøl om vi vil det motsatte. Sjøl sentrale samferdselspolitikere har vondt for å forstå dette prinsippet i iveren etter å feire samferdselsektorens seire.

Får tilskot for meir gods på skip

Regjeringa la i 2013 fram ein plattform der dei tok til orde for å legge til rette for at meir gods vert transportert til sjøs.


Vil de oppnå andre resultater, bør de kanskje lytte litt mer til riksrevisor og tidligere finansminister for Høyre, Per-Kristian Foss. Sjøtransport er uten sammenligning den transportformen som gir lavest kostnader for samfunnet.

Det er derfor vel verdt å ty til langt mer radikale grep for å oppnå de resultatene vi i festtalene sier vi vil ha.

Riksrevisjonen: Dårlig styring har ført til mer gods på veien

Det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport, mener Riksrevisjonen.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder