torsdag 07.06 2018

Leder:

«For mange forbrytere får strafferabatt»

onsdag 06.06 2018

Leder

«Bustadprisen treng ikkje draghjelp frå staten»

tirsdag 05.06 2018

Leder:

«Fantastiske nye muligheter for innovative bedrifter»

Evne til omstilling og nyskaping er avgjørende for at bedrifter på Nordvestlandet skal hevde seg i konkurransen framover. Nå får de ekstra drahjelp. Det er det grunn til å feire.

mandag 04.06 2018

Leder:

«Vi gjer altfor lite for valdsutsette barn»

søndag 03.06 2018

«Behov for tydelegare nasjonale satsar og retningsliner»

fredag 01.06 2018

Leder:

«Bygging av Nordøyvegen til denne prisen kan få dramatiske konsekvenser»

torsdag 31.05 2018

Leder 1. juni:

«Utfallet av krisa vil få stor betydning for alle som bor på Sunnmøre»

Norske bedrifter har for alvor begynt å bestille marsipankaker hos bakeren for å feire oppturen etter oljekrisa.

onsdag 30.05 2018

Leiar 31. mai:

«Skattejuks svekkjer tilliten til forskingsstøtte»

Skattefunn er ei ordning som både er populær og viktig for å drive fram forsking og utvikling i næringslivet. Difor er det svært urovekkjande at Skatteetaten no har funne ut at den kan vere utsett for omfattande misbruk.

tirsdag 29.05 2018

Leder 30. mai:

«Er hardere i klypa enn nødvendig»

Slik bruken av innleid arbeidskraft har utviklet seg i enkelte områder og bransjer, var det på tide med en opprydding. Heldigvis har stortingsflertallet lagt bort tanken om et forbud, men iveren etter å rydde opp har likevel gått for langt.

mandag 28.05 2018

Leder 29. mai:

«Bør lytte til fylkesrådmannens advarsler»

Kampen mellom Romsdalsaksen og Møreaksen går inn i en ny avgjørende fase.

søndag 27.05 2018

Leiar 28. mai:

«Fleire tiltak skal sikre fagleg god barselomsorg»

Det er positivt at Stortinget klart og tydeleg ber regjeringa sørge for å gjennomføre tiltak for å styrke fødsel- og barselomsorga og den kommunale jordmortenesta.

fredag 25.05 2018

Leder 26. mai 2018:

«Likestilling er lønnsomt»

Dersom kvinner begynner å jobbe like mye som menn, kan veksten i de nordiske landene øke med 15–30 prosent, viser en ny rapport fra OECD.