søndag 03.06 2018

«Behov for tydelegare nasjonale satsar og retningsliner»

fredag 01.06 2018

Leder:

«Bygging av Nordøyvegen til denne prisen kan få dramatiske konsekvenser»

torsdag 31.05 2018

Leder 1. juni:

«Utfallet av krisa vil få stor betydning for alle som bor på Sunnmøre»

Norske bedrifter har for alvor begynt å bestille marsipankaker hos bakeren for å feire oppturen etter oljekrisa.

onsdag 30.05 2018

Leiar 31. mai:

«Skattejuks svekkjer tilliten til forskingsstøtte»

Skattefunn er ei ordning som både er populær og viktig for å drive fram forsking og utvikling i næringslivet. Difor er det svært urovekkjande at Skatteetaten no har funne ut at den kan vere utsett for omfattande misbruk.

tirsdag 29.05 2018

Leder 30. mai:

«Er hardere i klypa enn nødvendig»

Slik bruken av innleid arbeidskraft har utviklet seg i enkelte områder og bransjer, var det på tide med en opprydding. Heldigvis har stortingsflertallet lagt bort tanken om et forbud, men iveren etter å rydde opp har likevel gått for langt.

mandag 28.05 2018

Leder 29. mai:

«Bør lytte til fylkesrådmannens advarsler»

Kampen mellom Romsdalsaksen og Møreaksen går inn i en ny avgjørende fase.

søndag 27.05 2018

Leiar 28. mai:

«Fleire tiltak skal sikre fagleg god barselomsorg»

Det er positivt at Stortinget klart og tydeleg ber regjeringa sørge for å gjennomføre tiltak for å styrke fødsel- og barselomsorga og den kommunale jordmortenesta.

fredag 25.05 2018

Leder 26. mai 2018:

«Likestilling er lønnsomt»

Dersom kvinner begynner å jobbe like mye som menn, kan veksten i de nordiske landene øke med 15–30 prosent, viser en ny rapport fra OECD.

torsdag 24.05 2018

Leder, 25.mai, 2017:

«Vi bør finne langt bedre måter å belønne et miljøvennlig forbruk på»

Vi kaster stadig mer søppel og gjenvinner mindre. Dette er stikk i strid med både nasjonale miljømål og hva som er fornuftig ressursbruk. Slik kan vi sjølsagt ikke ha det, og vi må sammen ta et krafttak for å snu utviklingen.

tirsdag 22.05 2018

Leder 23.mai:

«Politikk basert på tro, håp og gode ønsker»

Først kom lærernormen. Nå kommer barnehagenormen.

mandag 21.05 2018

«For å kunne vere ein opplyst borgar, må ein ha tilgang til relevant informasjon frå uavhengige kjelder»

Kulturdepartementet har nyleg sendt ut på høyring framlegg til ny medieansvarslov.