Kommuner på ROBEK-lista:

«Et lenge etterlengtet pusterom for kommunene»

Grunn til å smile: Assisterende fylkesmann Rigmor Brøste og fylkesmann Lodve Solholm har grunn til å smile over at nesten alle kommunene i fylket nå er ute av ROBEK. 

Dette er resultatet av en god jobb i mange kommunestyrer

Leder

Møre og Romsdal var for noen år siden et verstingfylke på statens ROBEK-liste. I løpet av året vil trolig bare en kommune i fylket stå igjen på denne listen. Det er godt nytt, og betyr fornya kommunal handlekraft.

Sjøl om dette er et solid signal på at kommuneøkonomien er blitt bedre, er det likevel ingen grunn til å sprette champagneflaskene. Det er fortsatt behov for nøkternhet, for trangere tider kan komme til å banke på døra raskere enn man rekker å si «økonomiplan».

Ålesund ute av Robek ett år før tida

Med et driftsoverskudd på 4,2 prosent, vil Ålesund kommune komme ut av Robek-lista ett år før fristen i 2019. – Veldig kjekt, sier økonomisjef Ole Kristian Arntsen.


Noe av forklaringen på de gode tidene er nemlig at kommunene har hatt 2–3 år med ekstraordinære inntekter. Dette inntektsnivået kommer ikke til å vare. Endringen i inntektssystemet gjør at det raskt blir vanskelig, særlig for mindre kommuner som har befolkningsutvikling i motbakke.

For knapt 15 år siden var 18 av fylkets 36 kommuner underlagt statlig økonomistyring. På det tidspunktet hadde de selskap av rundt 100 andre kommuner i landet på statens «svarteliste», kommuner med stor lånegjeld, budsjetter eller økonomiplaner i ubalanse og akkumulerte underskudd.

Ved årsskiftet var dette tallet nede i 28, og flere av landets fylker kan skryte av at de har ingen kommuner på ROBEK. De foreløpige regnskapstallene for kommunene i Møre og Romsdal tyder på at bare Sande vil stå igjen på lista ved utgangen av året. Dette er resultatet av en god jobb i mange kommunestyrer, samtidig som sjølsagt den sittende regjeringa og stortingsflertallet har bidratt med sitt.

Formannskapet i Sande kommune skal handsame saka

Foreslår å legge ned fire av fem skular i Sande

Gruppe foreslår å samle alle elevane i kommunen på Larsnes.


Resultatet er at kommunene er langt bedre rusta til å drive samfunnsutvikling enn på lenge, og står styrka i jobben med å utvikle eldreomsorg og skoler og tilrettelegge for næringsutvikling. Kort sagt: Forbedre innbyggere og bedrifters hverdag og skape attraktive lokalsamfunn.

Nå gjelder det å ta vare på dette armslaget, og sørge for at det ikke bare blir et blaff. En ting er små kommuner som sliter med en aldrende befolkning og fallende inntekter. En annen ting er at mange kommuner har bunnskrapte fond. Begge deler gjør kommunene sårbare. Det gjelder å takle det økonomiske pusterommet med vett.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder