Leder 19.mars, 2018:

«Vi må ikkje innskrenke det offentlege ordskiftet»

Å tolke politiske motstandarar i verste meining, og gi dei motiv dei ikkje har, er lite konstruktivt og kan føre viktige debattar på villspor.

Debatt: Tysdag får vi svaret på om Sylvi Listhaugs ytring på Facebook, og handteringa hennar av den, kan utløyse regjeringskrise.  Foto: Kallestad, Gorm

Dersom stadig fleire blir redde for å ytre seg, er det demokratiet som vil tape

Leder

Justisminister Sylvi Listhaugs famøse Facebookmelding, om at Arbeidarpartiet er meir opptatt av terroristane sine rettigheiter enn nasjonens tryggleik, er nettopp eit døme på dette.