«Må holde stø kurs for skolen på Sørsida»

Kortsiktige svingninger i søkertallet skal sjølsagt ikke legges til grunn for hvordan Møre og Romsdal fylkeskommune skal dimensjonere den nye skolen på Sørsida i Ålesund.

For framtida: Søkertall er sjølsagt viktige, men kortsiktige svingninger bør verken føre til fjerning av studietilbud eller størrelsen på Sørsida-skolen. Illustrasjon: JaJa Arkitekter 

Fylket er i ferd med å pådra seg en betydelig gjeldsbelastning og har kurs mot trangere økonomiske tider

Leder

Dette er en skole for framtida, og må bygges for framtida.

Fylkesrådmannen hadde til gårsdagens møte i utdanningsutvalget foreslått å kutte ut linja for entreprenørskap ved Ålesund videregående skole.

Begrunnelsen var at det var for få søkere til denne linja.


Flere skoletilbud på Sunnmøre faller bort på grunn av få søkere

Sunnmøre står uten reiselivsutdanning

Se hvilke skoletilbud utdanningsutvalget har berga, og hvilke skoletilbud som ikke blir igangsatt i år.

Skolen sjøl protesterte mot fylkesrådmannens konklusjon, og viste blant annet til at Sørsida-skolen er planlagt med tre paralleller i studiespesialiserende inkludert entreprenørskapslinja.

I sin uttale advarte de mot å la «markedet alene rå», og ba om ro og forutsigbarhet.

Et enstemmig utvalg valgte å se bort fra fylkesrådmannens tilråding, og tilbudet i studiespesialisering entreprenørskap blir likevel startet opp til høsten. Det er en klok beslutning.


Fylket vil kutte:

Frykter mindre sørsida-skole

Anne Kristin Bryne frykter at skoleprosjektet på Sørsida i Ålesund blir redusert.

Det ville vært svært synd om dette tilbudet forsvant nå, i en tid hvor vi trenger flere som har kunnskap og interesse for å satse på entreprenørskap – ikke færre.

Dessuten er det viktig med langsiktighet. Styrer man bare etter kortsiktige svingninger i interessen for et tilbud, kan man veldig lett ende opp med beslutninger som får skadelige konsekvenser på lang sikt.

I tillegg er det nå viktig å holde stø kurs og god fart på planleggingen av den nye skolen på Sørsida i Ålesund. Den skal etter planen stå klar til skolestart om tre år. Ett års fallende søkning til entreprenørskapslinja må for all del ikke brukes som et argument for å krympe planene.

Slik var kanskje heller ikke fylkesrådmannens innstilling ment, men det er all grunn til å være på vakt. Fylket er i ferd med å pådra seg en betydelig gjeldsbelastning og har kurs mot trangere økonomiske tider. Det vil også prege behandlinga av utbyggingsplanene i juni.

Det er både riktig og viktig å holde god kostnadskontroll, og sørge for at prosjektet holder seg innenfor vedtatte rammer.

Det bør likevel skje på helt andre måter enn å krympe en skole som skal tjene regionen i mange tiår framover.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder