Leder 3. april 2018:

«Regjeringen må være klar til å spille ut jokeren»

I dag legger LO og YS fram planen for hvem og hvor som blir tatt ut i streik i første uttak dersom meklingen denne uka ikke fører fram. Partene bør strekke seg langt for å unngå streik, men klarer det neppe uten bidrag fra Regjeringen.

Styrker laget: Riksmekler Nils Dalseide styrker laget foran meklingene mellom NHO og LO/YS fordi det denne gangen ligger særs krevende temaer på bordet.   Foto: NTB SCANPIX

Mange kort i spill gir flere løsningsalternativer, men samtidig øker faren for at kabalen ikke går opp

Leder

Mye står på spill. Da forhandlingene endte i brudd før palmehelga, varslet LO og YS plassfratredelse for over 200.000 medlemmer. Dersom Riksmekleren ikke klarer å løse floken denne uka, kan vi se starten på en storstreik.

Årets oppgjør er svært krevende. Meklernes vanskeligste jobb blir å finne løsninger som partene kan bli enige om når det gjelder pensjon. Dette er langt mer kompliserte og uoversiktlige temaer enn reine lønnstillegg, men handler samtidig om viktige prinsipper og store penger.

I morgen møtes partene til meklingsstart. Riksmekleren stiller med tre meklere. Det normale er to. Årsaken til at laget er forsterket, er nettopp at det ligger vanskelige tvistetema på bordet. Det aller vanskeligste blir trolig å finne en AFP-løsning som partene kan leve med.

For arbeidstakerne handler dette først og fremst om å sørge for at terskelen for å bli kastet ut av ordningen blir høgere. I dag mister mange retten til AFP på grunn av sjukdom eller fordi de mister jobben kort tid før de fyller 62 år. Alt handler om hvor du har jobbet fra du er 55 til du er 62, ikke om hvor lenge du totalt har jobbet i en AFP-bedrift.

Også NHO ser problemene i dette. For mange av deres medlemmer kan det bety at de betaler inn til noe som verken de eller deres ansatte får noen glede av. Samtidig er NHO bekymret over at ordningen er sterkt underfinansiert.

I tillegg til AFP-floken er også obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og dekning av reise, kost og losji krevende temaer i meklingen. Mange kort i spill gir flere løsningsalternativer, men samtidig øker faren for at kabalen ikke går opp.

Sannsynligheten er stor for at Regjeringen må kaste inn en joker for å hindre storstreik – eventuelt for å få slutt på den. AFP er en trepartsordning der staten må være med om det skal gjøres endringer. Dette kan bli nøkkelen til en løsning, men ikke uten at partene sjøl er villige til å strekke seg langt.