Leder om dagligvaremarkedet:

«Nytter ikke å bare se på siste ledd i kjeden»

Sterkt grep: De tre store kjedene har et solid grep om det norske matvaremarkedet, men konsentrasjonen i markedet er sterk også i leddene før.  Foto: NTB SCANPIX

Det er tilnærmet umulig for nye kjeder å etablere seg i Norge, og tilsvarende tøft for nye leverandører

Leder

Staten bør aldri gå inn og prisregulere dagligvaremarkedet eller stille krav til hvor mange ulike posesupper det skal være i hyllene. Skal regjeringen få økt konkurranse i dette markedet må den være villige til å grave dypt i verktøykassa. Det er ikke nok å se på siste leddet i kjeden.

De tre store matvarekjedene har uten tvil stor makt. Tre store aktører kontrollerer rundt 95 prosent av det norske dagligvaremarkedet. Ikke noe annet sted i Europa finner vi tilsvarende konsentrasjon.

Det gir dem sterk markedsmakt og fare for svekket konkurranse og ensretting av vareutvalget. Det er tilnærmet umulig for nye kjeder å etablere seg i Norge, og tilsvarende tøft for nye leverandører og produsenter å få plass i hyllene.

De siste tiårene har det ikke manglet på advarsler mot denne utviklinga. Ikke minst etter at ICA forsvant og Lidl ga opp forsøket på å etablere seg begynte alarmklokkene å ringe.

Forbrukerrådet og bøndenes organisasjoner har krevd handling, og kjedene måtte pent stille på teppet til daværende landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) for å få skjenn. Arbeiderpartiet fremmet «lov om handelsskikk», men den ble stoppet av de borgerlige partiene.

LEDER onsdag 12. august 2015:

Skjenn hjelper lite på matvareprisene


Det er altså brei enighet om at vi har et problem og det er stor vilje til å løse det. Likevel har det hver gang endt med slag i løse luften, tomme trusler og nye utredninger. Det er fare for at det også gjør det når næringsminister Torbjørn Røe Isaksen nå lover tiltak for mer konkurranse.

For det finnes ingen «quick fix» på dette. Vi må sjølsagt bruke konkurranselovgivningen for å hindre misbruk av markedsmakt, men det vil ikke endre de grunnleggende strukturene i markedet. Skal gi gjøre noe med disse strukturene, må vi være villige til å se på hele verdikjeden

Vi må da se på både konsentrasjonen i produsentleddet og det norske importvernet. Har vi ikke vilje til det, er konsentrasjon i siste ledd noe av prisen vi må betale. Alternativet er da at kjedene gjør samme tabben som dinosaurene og ikke tilpasser seg nye tider. Netthandel og hjemlevering er kanaler som nye aktører kan utnytte med rett tilrettelegging.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!