«Det er lønnsamt å ta miljøutfordringane på alvor»

Rolls-Royce Marine har fått oppdraget med å oppgradere Hurtigruten sine skip til hybriddrift med gassmotorar og batteripakkar. Det er det all grunn til å glede seg over.

Miljøkrav: Hurtigruten må oppgradere sine skip på grunn av nye og strengare miljøkrav. Det sparer miljøet for store utslepp, og sikrar lokale arbeidsplassar. 

Derfor er det viktig at bedriftene i den maritime klynga på Nordvestlandet kjem tidleg i gang

Leder

Både fordi kombinasjonen av batteripakkar og gassmotorar vil gi stor miljøgevinst for heile norskekysten, men også fordi avtalen betyr arbeid for folk i Ålesund, Ulstein og Bergen.

Intensjonsavtalen med Rolls-Royce Marine omfattar oppgradering frå dieseldrift på seks av Hurtigrutens skip, med opsjon på ytterlegare tre.

Oppgraderinga skal vere ferdig før 1. januar 2021.


Skal oppgradere opptil ni hurtigrute-skip:

Rolls-Royce Marine kapret storavtale med Hurtigruten: – Den største kontrakten vår på flere år

– Her blir det jobber til Sunnmøre, sier Anette Bonnevie Wollebæk, kommunikasjonsdirektør i Rolls-Royce Marine.

  Berekraftig innovasjon er viktig – ikkje berre for miljøet – men også for å sikre sysselsetting. Strenge miljøkrav er nødvendig for å få fart på utviklingsarbeidet.

Bakgrunnen for Hurtigrutens avtale om oppgradering, er nye miljøkrav om 25 prosent kutt i utsleppa. Det fører til at skipa må moderniserast.

Rolls-Royce Marine skal ha ros for å vere tidleg ute med å utvikle miljøvenlege løysingar. I 2016 fullførte Kystverket og Rolls-Royce Marine utviklinga av eit heilt nytt elektrisk hybridsystem til Kystverkets fartøy OV Bøkfjord. Seinare er løysinga blitt tatt i bruk på fleire skip.

Elektrifisering av skip kan spare miljøet for store utslepp, og er ein sterk global trend. Derfor er det viktig at bedriftene i den maritime klynga på Nordvestlandet kjem tidleg i gang for å skaffe seg eit forsprang.

Vard Electro har sett saman ein batteripakke som kan monterast på alle typar skip, og bedrifta vart heidra med prisen Årets Nyskaper på eit arrangement på Terminalen i går.


Batteriløysinga er resultat av eit internt utviklingsarbeid som kom i gang hausten 2015, då alle pilene peika nedover. Eit team av fagfolk med ulik kompetanse gjekk saman for å finne ut korleis dei kunne hjelpe reiarlag med å gjere skipa meir attraktive, ved å oppfylle nye miljøkrav.

Resultatet vart batteripakke som nytt forretningsområde. Løysinga sparer både miljøet, gjer drifta meir effektiv, og skaper nye oppdrag som sikrar lokale arbeidsplassar.

Å ta miljøutfordringane på alvor har vist seg å vere lønnsamt, ikkje berre i eit samfunnsmessig perspektiv, men også for den enkelte bedrift.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder