Viktig med åpenhet om vold i skolen

SKOLEVOLD: Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal i Ålesund varsler nye retningslinjer ved skolene ved tilfeller av vold, både for å informere bedre og for å få bedre dialog med foreldrene. 

Taushetsplikt, frykt for hysteri og hensynet ofre og voldsutøvere kan bidra til at sakene dysses ned

Leder

Rykter, frykt og uro trives best i et informasjonsvakuum. Åpenhet og saklig informasjon om vold i skolen er en langt bedre strategi i kampen for å skape et tryggere skolemiljø. Bare slik kan skolen mobilisere de foresatte på en god måte.