Leder 30. mai:

«Er hardere i klypa enn nødvendig»

Slik bruken av innleid arbeidskraft har utviklet seg i enkelte områder og bransjer, var det på tide med en opprydding. Heldigvis har stortingsflertallet lagt bort tanken om et forbud, men iveren etter å rydde opp har likevel gått for langt.

SV-støtte: Steinar Reiten (KrF) støtter det opprinnelige SV-forslaget om innleie av arbeidskraft som et familiepolitisk virkemiddel og for å sikre organisasjonsgraden. 

Da må bedrifter med midlertidige behov finne andre løsninger. Slike løsninger finnes

Leder

Fra neste år kan selskaper som leier ut arbeidskraft bare ha fast ansatte. Bedrifter som leier inn arbeidskraft må ha avtale med en av de store arbeidstakerorganisasjonene.

LO jubler NHO og bedrifter med store sesongvariasjoner i arbeidet fortviler over innstillingen fra Stortingets arbeids- og sosialkomité. Det er igjen Kristelig Folkeparti som sikrer flertall for et forslag fra de rødgrønne partiene.

Bruken av bemanningsbyråer har helt klart skapt uønskede forhold i deler av arbeidslivet. Særlig har bygge- og anleggssektoren i sentrale deler av østlandsområdet gjennomgått store uheldige endringer. Her har omfanget av innleid arbeidskraft blitt svært stort.

Det truer rekrutteringen til yrket og har bidratt til sosial dumping og undergraving av arbeidstakeres rettigheter. Her har det vært nødvendig å stramme inn. Fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

Dette er også hovedprinsippet i dagens lovgivning. Bedrifter kan også i dag bare leie inn arbeidskraft når behovet er midlertidig eller når det er snakk om å hente inn vikarer for fraværende arbeidstakere. Bemanningsbransjen har sørget for å rekruttere medarbeidere for å løse dette behovet.

I denne bransjen er det også eksempler på misbruk, og det finnes både seriøse og useriøse aktører. Nå strammer Stortinget inn på en måte som rammer alle, og vil gjøre det vanskeligere for bedrifter å leie inn arbeidstakere for midlertidige behov fra slike selskaper.

Da må bedrifter med midlertidige behov finne andre løsninger. Slike løsninger finnes. Det vil fortsatt være adgang til å leie inn underentreprenører fra hele EØS-området til å ta deloppdrag. Det vil fortsatt være adgang til selv å ansette midlertidig ansatte for å ta topper i arbeidsmengde. Dette er løsninger som gir mindre fleksibilitet og mindre trygghet for arbeidstakerne enn de seriøse bemanningsbyråene i dag gir.