Leder:

«Vanskelig kattepine for fylkeskommunen»

Sprekk: Kostnadsprekken på Nordøyvegen krever at fylkestingspolitikerne tar en grundig gjennomgang. Her Kristin Sørheim, Frank Sve og Jon Aasen.  Foto: Geir H. Strand

Med en sprekk på 800 millioner er Nordøyvegen langt unna å være sjølfinansierende

Leder

Sjokktallene om prisen på Nordøyvegen bør føre til at fylkestinget tar en grundig gjennomgang, ser hvor de kan ta pengene fra og konsekvensene av dette. Med en sprekk på 800 millioner er prosjektet nå langt unna å være sjølfinansierende.

Bygging av Nordøyvegen til denne prisen kan få dramatiske konsekvenser både for andre samferdselsprosjekt i fylket, men ikke minst for mulighetene til å få realisert helt nødvendige nybygg innen videregående skole.

Bare for å sette det i en sammenheng. Sprekken på hovedanbudet for Nordøyvegen er 300 millioner kroner mer enn prisen på en ny videregående skole på sørsida i Ålesund. Og sørsida-skolen vil bli et av de dyreste skolebyggene i fylket. Dette sier litt om hvilke beløp vi snakker om.

Samtidig ville det å stoppe Nordøyvegen bety at en kaster flere hundre millioner ut av vinduet. Forskjæringer til tunnelinngangene er gjennomført og det er brukt store summer på prosjektering. Slik har fylkespolitikerne satt seg selv i en kattepine. Og ingen skal komme og si de ikke var advart.

Frank Sve:

Ein torpedo midtskips for Nordøyvegen!

- Eg trur det er fleire store fylkeskommunale vegprosjekt som kan vente seg ein slik torpedo midtskips som Nordøyvegen no har fått.


Ekspertrapporter og lange utredninger fra fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik er blitt ignorert. Faren for betydelig kostnadsoverskridelser er blitt blankt avvist. Det til tross for at alle fylkespolitikere vet, eller i det minste burde vite, at det i dag er rekordhøy aktivitet i anleggsbransjen.

Aldri før er det blitt bygget så mye veg og jernbane her i landet som nå. Slike forhold fører alltid til at prisen på anbudene går opp. Prisen på flere jernbaneprosjekt er nå blitt så høy at anbudene er blitt stoppet av samferdselsdepartementet.

Da kan ikke fylkespolitikerne i Møre og Romsdal si at prisen på hovedentreprisen på Nordøyvegen kom som et sjokk. Det er ikke troverdig. Om drøye to uker samles fylkestinget i Ulsteinvik, og økonomi er en av hovedsakene.

Millionsprekk for Nordøyvegen:

Vil ha ekstraordinært fylkesting

Vi hadde vel forventa at anbodet skulle bli noko høgare enn ramma, men ein slik sprekk kom som eit slag i mellomgolvet seier KrFs gruppeleiar i fylkestinget, Knut Støbakk.


Fylket må allerede ta betydelige kutt i forhold til dagens kostnader. I Kommuneproposisjonen gis det klare signaler om at fylket får mindre å rutte med. Gjelda er allerede svært stor og renta på veg opp. I en slik situasjonen skal fylkespolitikerne finne 800 millioner kroner de i dag ikke har. Da er tida inne for å gjøre opp status.