Leder:

«Fantastiske nye muligheter for innovative bedrifter»

Evne til omstilling og nyskaping er avgjørende for at bedrifter på Nordvestlandet skal hevde seg i konkurransen framover. Nå får de ekstra drahjelp. Det er det grunn til å feire.

Jubeldag: ÅKP-direktør Per Erik Dalen kunne i går riste av seg skuffelsen over fjorårets avslag og feire at ÅKP Blue Innovation Arena har fått status som katapultsenter. 

Et verktøy er bare en mulighet, og gjør ikke jobben sjøl

Leder

Når ÅKP Blue Innovation Arena nå blir ett av tre nye nasjonale katapultsentre, gir det næringslivet i nordvest nye muligheter. Her vil de få hjelp til å teste, simulere og visualisere nye teknologier, produkter og prosesser.

Slik kan de få en kjappere veg fra idé til marked. Og nettopp høyt tempo i slike prosesser er en styrke for konkurranseevnen – både til den enkelte bedrift og norsk næringsliv. Nyskaping og omstilling skjer med stadig større fart.

I fjor høst var skuffelsen stor da de første katapultsentrene ble offentliggjort, uten at ÅKP var med. Da sto det om 50 millioner statlige kroner. I statsbudsjettet i år ble ordningen utvidet med nye 125 millioner, fordelt på videreutvikling av de eksisterende sentrene og opprettelsen av nye.

Fjorårets skuffelse er for lengst glemt. Nå får også Ålesund et spesialisert testsenter for simulering og virtuell prototyping. Her vil innovative bedrifter kunne utvikle og teste ut nye ideer mer effektivt, og nye produkter og tjenester kan utvikles raskere og billigere enn før.

Senteret vil, som de to andre sentrene som ble kunngjort i går, først og fremst bli rettet mot havnæringene. Men det betyr ikke at bedrifter fra andre næringer som trenger slik drahjelp, vil møte stengt dør.


NMK2 åpner onsdag

Innovasjonsarena for framtida

Alt fra marihøne til autonome skip. Dette er Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i et nøtteskall.


Særlig for små og mellomstore bedrifter er et slikt senter viktig. Her vil de få tilgang til kompetanse, nettverk og teknologi som ellers bare er forbeholdt større konsern. Dette er gjort mulig gjennom et spleiselag mellom det offentlige, næringslivet og akademia.

I dag er det grunn til å feire dette, men kakefatene bør raskt tilbake i skapet. Nå er det viktig at næringslivet gjør seg kjent med og utnytter de nye mulighetene de får tilgang til. Et verktøy er bare en mulighet, og gjør ikke jobben sjøl.

Suksessen til et slikt senter er fortsatt avhengig av risikovillige, innovative bedrifter som tør å satse på nye ideer, kaste seg ut på dypt vatn, satse og har kraft til å gjøre jobben.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder