Leder:

Skremmende signaler fra verdens mektigste mann

USAs president Donald Trump sveiper innom G7-toppmøtet. Dropper deler av programmet og synes ikke la seg påvirke av at lederne for verdens største økonomier er grunnleggende uenige i hans syn på internasjonal handel og et internasjonalt avtaleverk.

Skremmende: USAs president Donald Trump sveiper innom G7-toppmøtet og synes ikke bekymre seg at statsledere fra Tyskland, Frankrike, Japan og Canada ikke deler hans syn.  Foto: Evan Vucci

Vi står igjen med en lunefull Trump, et uforutsigbart Russland og et kinesisk diktatur på rask frammarsj

Leder

Det synes ikke bekymre Trump, men bør bekymre vår egen statsminister Erna Solberg som deltar på møtet som starta i går kveld.

Det snakkes om at den økonomiske verdensorden som møysommelig er blitt bygget opp i etterkrigstiden er under press. En økonomisk orden basert på multilaterale avtaler og internasjonale institusjoner som overvåker at avtalene holdes. Bryter dette sammen venter et system hvor det er det er den sterkeste rett som rår. Det vil aldri tjene Norge.

Den sittende amerikanske presidenten er i ferd med å sette et stempel på den globale utviklingen som vi alle kan få merke. Han har trukket USA ut av Parisavtalen, atomavtalen med Iran og han øker tollsatsene på stål, aluminium og flere andre varer. Dette er et brudd med den utenrikspolitiske linjen vi har blitt vant med fra våre store allierte i vest i hele etterkrigsperioden.

Mange vil mene at det som skjer på et toppmøte mellom verdens største økonomier ikke har noen betydning for dem. Avstanden fra hverdagslivet til hva som skjer på den globale scenen er så formidabel at vi ikke helt tar det innover oss. Det er til å forstå. Men på den andre siden må vi se på hva Kyst-Norge lever av. Store deler av verdiskapningen er basert på eksport av varer. Det være seg olje, gass, villfisk, oppdrettslaks og møbler. Skal vi få solgt varene vi produserer er vi helt avhengige av et internasjonalt regelverk som forplikter landene til å holde seg til avtalte kjøreregler. Den kursen Trump peker ut går i stikk motsatt retning. Dessverre er det ingen grunn til å tro at dette endrer seg under møtet i Canada. USAs økonomiske politiske makt er fortsatt så stor at de andre statslederne vil gå forsiktig i dørene.

Vi står dermed igjen med en lunefull Trump, et uforutsigbart Russland og et autoritært diktatur i Kina på rask frammarsj.

En kan bli EU-tilhenger av mindre.