Leder onsdag 13. juni:

«Sjukehuset må bygges, men ikke til enhver pris»

Nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal må bygges på Hjelset. Ingen i fylket er tjent med en ny opprivende strid om plasseringen. Men sjukehuset kan ikke bygges til enhver pris. Når en får på bordet en kostnadsoverskridelse på en milliard kroner, er det helt riktig å ta en timeout.

Stopp: Adm.dir. ved Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, har bedt om timeout etter at prisen på nytt sjukehus på Hjelset sprekker med en milliard.  Foto: Staale Wattø

Styret bør vurdere om det er funksjoner som var tenkt lagt til Hjelset som kan flyttes til andre sjukehus

Leder

Da gjenstår det å se om det er mulig å få prisen tilstrekkelig ned basert på det konseptet som ligger på bordet, eller om styret i Helse Møre og Romsdal må inn og ta mer grunnleggende grep for å få prisen i samsvar med kostnadsrammen på 4,3 milliarder kroner.

Helse Møre og Romsdal har slitt med kostnadene og har år etter år endt med underskudd i drifta. Da er det åpenbart at en ikke kan bygge et sjukehus til en milliard kroner mer enn planlagt. Det vil kunne ramme de andre sjukehusa i fylket på en helt uakseptabel måte. Det er betydelige oppgradering som er vedtatt og må gjennomføres på den gamle bygningsmassen ved Ålesund sjukehus. Det vil være helt uakseptabelt om det skulle bli satt på vent fordi en bygger et for dyrt sjukehus på Hjelset.

Dermed må en etter alt å dømme i gang med en ny anbudsrunde. Det snakkes nå fra ledelsen i helseforetaket om at det kan skje om et års tid. På samme måte som for Nordøyvegen synes vi det er litt merkelig at helseforetaket er så overrasket over at entreprenørprisene er høye. Det er høy aktivitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er lav, det er høy boligbygging i pressområdene og veg- og jernbaneutbyggingene er på rekordnivå. Da er det ikke veldig overraskende at summen av dette sender prisene opp. Skanska hadde det laveste anbudet på Nordøyvegen og Skanska var også en av de to tilbyderne for å bygge nytt sjukehus på Hjelset. Spørsmålet er om dette bildet er veldig endret på ett år. Vi tviler på det.

Slik det ser ut nå har vi vanskelig for å tro at en kommer i mål med et nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal uten at omfanget på prosjektet reduseres. Da bør styret vurdere om det er funksjoner som var tenkt lagt til Hjelset som kan flyttes til andre sjukehus.

Andre måter å reelt kutte kostnadene ved det nye sjukehuset på kan vi ikke se.