Leder, 15. juni:

Imponerende kreativitet, men vanskelig farvatn

Når rederiet Rostein sammen med I.P Huse er villig til å finansiere ny videregående skole i Ålesund for å få gjennomført byggingen av Nordøyvegen, forteller det at næringslivet på øyene er villig til å strekke seg langt for å få realisert dette vegprosjektet.

INVESTORER: Odd Einar Sandøy (eier Rostein), Glen Bradley (sjef Rostein) og Inge Huse (eier I.P. Huse) vil finansiere ny sørsidaskole dersom fylket bruker pengene til Nordøyvegen.  Foto: NILS HARALD ÅNSTAD

Leder

Om en byttehandel som dette er mulig å gjennomføre i praksis, gjenstår å se. Men det utvises en kreativitet en knapt har sett maken til.

Finansieringen av Nordøyvegen er allerede av det kreative slaget. Den bygger på en kombinasjon av refunderte ferjeutgifter fra staten over 40 år, pluss overføring av utgifter fylket i dag har til ferjene. I tillegg kommer midler som Haram og Sandøy har fått som kompensasjon for endra arbeidsgiveravgift, og på toppen av dette har blant andre I.P Huse allerede bevilget penger til prosjektet. Dette sammen med bompenger er det som etter planen skulle finansiere Nordøyvegen. Nå legges på toppen av dette byggingen av en ny og kostbar videregående skole i Ålesund inn som en del av finansiering. Da har kreativiteten nådd en nytt nivå.

Tanken er at Rostein og I.P Huse finansierer en ny Sørsidaskole i Ålesund, slik at fylket i stedet for å låne rundt 500 millioner til skolen, kan låne et tilsvarende beløp og overføre det til Nordøyvegen. Bakgrunnen for dette er at hovedentreprisen for Nordøyvegen som kjent har sprukket med 800 millioner kroner. Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal er begeistret, men hun åpner dermed for at private investorer kan starte med å bygge videregående skoler i fylket. Får I.P Huse og Rostein lov, skal det bli vanskelig å nekte andre investorer det samme. Ikke bare det. Investorene kan også stille krav om hva fylkestinget skal vedta, nemlig at sørsidaskolen og Nordøyvegen skal kobles sammen.

Her må fylkespolitikerne gå opp noen prinsipielle grenseganger. Det er prisverdig at private investorer vil bidra til viktige samferdselsprosjekt, men her bør en se etter muligheter for at Huse og Rostein kan investere direkte i Nordøyvegen, ikke gå via en videregående skole i Ålesund.

Det siste stiller fylkestinget overfor noen krevende prinsippielle avklaringer.