Leder 18. juni:

«Styrer mot en krise ingen vet vegen ut av»

Møre og Romsdal fylke har bevilget seg rett inn i en økonomisk krise som ingen vet vegen ut av.

ALVOR: Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik og fylkes- ordfører Jon Aasen har fått noe å tenke på om de skal få økonomien i fylket under kontroll.  Foto: Knut Arne Aarset

Om kort tid er alle sparegrisene knust og gjelda langt over pipa

Leder

Det eneste som synes sikkert er at alle sparegrisene fylket har om kort tid vil være knust, og gjelda langt over pipa.

Spørsmålet er ikke om fylket havner under statlig administrasjon (Robekk-lista), men når.

Kuttene som må gjennomføres for å unngå havne der tror vi ikke fylkestinget er i stand til å gjennomføre. På sikt kan det ubehagelige spørsmålet bli om fylket er stort nok til å overleve som en egen region.

Mandag samles fylkestinget i Ulsteinvik. Der får fylkespolitikerne tre store dokument å forholde seg til. Investeringsprogram for fylkeskommunale bygg, investeringsprogram for fylkesveger og strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2019–2022.

Det første dokumentet forteller om en rad videregående skoler som har påtrengende behov for vedlikehold og nybygg. Det andre dokumentet ramser opp en rad bruer som må renoveres, en rad tunneler en må renovere og en lang rekke ferjekaier som må bygges om til ferjer med el-drift. Det tredje dokumentet forteller at i 2022 har fylket over åtte milliarder i gjeld, alle driftsfond er oppbrukt og en sitter med et underskudd i drifta på flere hundre millioner kroner. Konsekvensen av det siste heter Robekk.

Møre og Romsdal har sørget for å bli det fylket i landet som har dårligst driftsresultat og suverent høyest gjeld.

Politikere på tvers av partigrensene vil gjerne forklare dette med at vi har så mange ferjer, så mange bruer og så mange tunneler som alle som en er dyre i drift. Men de sier ingenting om at Nordland, Troms og Hordaland har mye av den samme geografien, men driver sine fylker med pene overskudd og en håndterbar gjeldssituasjon.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Oppskriften på å komme ut av uføret er enten ned- leggelser av en rad videregående skoler, kraftige kutt i asfaltering av veger og et dårligere og dyrere ferjetilbud, eller så må en stoppe en rekke vedtatte investeringer.

Fylkespolitikere som blir stilt overfor den typen valg har en tendens til å stikke hodet i sanden.

Vi tipper nettopp det skjer.

Det er tross alt valg neste år.