Leder torsdag 21. juni:

Antall personer på uføretrygd går feil veg

Trygd: NAV-direktør Sigrun Vågeng legger fram nye tall om antall personer som nå mottar uføretrygd.  Foto: Trond Solberg

Vi har ikke råd til å ha så mange mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet

Leder

Nær hver tiende person i arbeidsfør alder mottar i dag uføretrygd. Bare det siste året har 7.600 flere personer gått over på trygd. I alt mottar 325.000 personer denne ytelsen. Det er flere kvinner enn menn som er uføretrygda, mens det er rett under 10 prosent som har innvandrerbakgrunn.

Det foruroligende er at disse tallene, ifølge en ny prognose fra NAV, kommer til å øke. De spår at ved utgangen av neste år er tallet økt ytterligere med 11.000 personer. Ikke overraskende er det i aldersgruppen fra 60 til 67 år at det er fleste uføretrygda i dag. Men i denne gruppen ser en nå en svak nedgang, mens det er blant folk som er 54 år og yngre at tallet på uføretrygda øker.


Barneidretten må være et fristed uten alkohol

Norges idrettsforbund har tydelige regler som slår fast at barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø.

 

Rett under landssnittet

Uføretrygden fordeler seg ikke jevnt over hele landet. Møre og Romsdal ligger rett under landssnittet med 9,2 prosent av arbeidsstyrken på uføretrygd. På topp ligger fylker som Østfold, Hedmark, Nordland og Finnmark, alle med rundt 12 prosent av folk i arbeidsfør alder på uføretrygd. Det er altså betydelige forskjeller mellom fylkene.


Leiar 19. juni:

«Viktig kunnskap i kampen mot resistente bakteriar»

Det er eit aukande problem, både nasjonalt og internasjonalt, at bakteriar blir motstandsdyktige mot antibiotika.

 

På årets statsbudsjett er det satt av 86,3 milliarder kroner til å dekke utgiftene til uføretrygd. Det er en økning på hele 2,5 milliarder kroner bare siden revidert budsjett våren 2017. Vi snakke altså om en velferdsytelse med en sterk utgiftsvekst.

Dreier seg om å videreutvikle ordninger

Det er mange grunner til at folk blir erklært uføre. Det er en svært viktig ordning i velferdsstaten som det er all grunn til å slå ring rundt. Men da må en samtidig være villig til å se på hvilke tiltak som kan settes inn for å stoppe veksten i tallet på person som mottar denne ytelsen.

Det dreier seg om å videreutvikle ordninger vi har i dag som åpner for å kombinere jobb og trygd samt øke mulighetene til å gå fra trygd tilbake til arbeid, dersom helsesituasjonen endrer seg.


Leder 18. juni:

«Spørsmålet er ikke om fylket havner under statlig administrasjon, men når»

Møre og Romsdal fylke har bevilget seg rett inn i en økonomisk krise som ingen vet vegen ut av.

 

At yngre mennesker blir passive mottakere av uføretrygd er noen vi som nasjonen verken har råd til, eller er bra for mange av dem det gjelder. Tettere oppfølging, bedre tilrettelegging i arbeidslivet og fleksibilitet i forhold mellom trygd og arbeid, er tiltak vi blir nødt å satse mer på i årene som kommer. Vi har ikke råd til å ha så mange mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet.