Leder 25. juni

«Fruktbar debatt om pallehagen på Kiperviktorget»

Det er all grunn til å rose initiativet, entusiasmen og pågangsmotet til alle som har bidratt til å realisere prosjektet torghagen på Kiperviktorget.

Kiperviktorget: Utforminga av torghagen på Kiperviktorget med paller og kunstgras, skaper engasjert debatt. Det er bra.   Foto: SMP

Ålesund tiltrekker seg turister med interesse for arkitektur og kunst, og det er noe å være stolt av

Leder

Det gjelder Bypatrioten, andre bedrifter og alle skoleelevene som har gjort en solid innsats. Et torg uten aktiviteter og mennesker er en trist plass, og Kiperviktorget har i lang tid vært et tomt og lite benytta areal. Derfor er det flott at det skjer noe. Benker og bord som gjør at folk kan sette seg ned og slappe av, ta en prat, spille brettspill eller hva de måtte ønske, er positivt og bidrar til å skape liv og aktivitet i sentrum. Et hurra for det.

Samtidig fortjener arkitekt Margarida Pais ros og takk for konstruktiv kritikk. Hun har helt rett i at Ålesund kommune bør ha høgere ambisjoner for utforming av torget. Det er verken upatriotisk eller uetisk å gi uttrykk for at kommunen kunne ha valgt en annen løsning enn europaller med kunstgras på toppen. Med en åpnere prosess, som involverte fagfolk på arkitektur og uterom, kunne resultatet blitt bedre. Det er kommunen som er rett adresse for denne kritikken.

Ordfører Eva Vinje Aurdal sto for den offisielle åpninga av torghagen på Kiperviktorget lørdag, og la vekt på at Ålesund skal være en kommune som våger å eksperimentere, og prøver ut nye ideer. Det er en holdning vi støtter, og et godt utgangspunkt. Av og til er det bedre å teste ut noe, uten å være helt sikker på at man lykkes første gang, enn å la være å prøve. Denne gangen bør man imidlertid evaluere prosessen, både med tanke på åpenhet og involvering i forkant, for å se hva man kunne ha gjort annerledes. Torghagen er basert på inspirasjon fra torgparker i Danmark og Polen. Intensjonene har vært de beste. Men det som fungerer bra i en by, blir ikke nødvendigvis like bra selv om man kopierer ideen.

Ålesund tiltrekker seg turister med interesse for arkitektur og kunst, og det er noe å være stolt av. Byen har særpreg som det viktig å ta vare på. Torghagen har skapt engasjert debatt om hvordan Kiperviktorget skal utformes, og det i seg selv er svært verdifullt. Prøveprosjektet kan kartlegge behov og muligheter, og skape grunnlag for en permanent og langt bedre løsning for Kiperviktorget på sikt.