Leder, 29. juni:

«Flybussens forunderlige fylkeskommunale verden»

Det er godt gjort når fylkeskommunen bruker parkeringsprisene på Vigra som forklaring på deres eget sterkt kritiserte flybusstilbud. Det er en så defensiv holdning til satsing på kollektivtransport at noen på fylkeshuset bør gå i seg selv.

Buss: Deler av dagen har flybussen rutetider ut til flyplassen helt uavhengig av når fly lander og tar av.  Foto: Staale Wattø

Skal folk velge kollektiv må fokuset være på kundenes behov, ikke fylkeskommunale forordninger

Leder

Det burde være innlysende at passasjertallet går ned for en buss som ikke går når passasjerene trenger den. Slik er det et stykke på veg blitt på Vigra. For deler av dagen går bussen til faste tider til og fra flyplassen, uavhengig av om det er fly som lander eller tar av.

Fra fylkeskommunen, som har ansvaret for kollektivtilbudet i fylket, blir det pekt på at flyselskapene endrer rutetidene og at de ikke klarer fange det opp. Også det et argument vi stiller oss en smule undrende til. Så vidt vi vet endrer ikke flyselskapene rutetiden over natta, derimot kan det være ulike avgangstider på sommer- og vinterprogrammet. Det er endringer fylket burde være i stand til å fange opp og tilpasse busstilbudet etter. Såpass fleksibilitet bør en kunne forvente.

Det er en erklært målsetting, bredt politiske forankret både på nasjonalt og regionalt nivå, at en ønsker at flere skal bruke kollektivtransport for å redusere biltrafikken. Skal en lykkes med det må fokuset være på kundene, altså busspassasjerenes behov, og ikke på mer eller mindre stivbeinte byråkratiske forordninger.

Skal en få folk til å parkere bilen og ta bussen må tilbudet være fleksibelt, til å stole på og til det som oppfattes som en akseptabel pris. Lykkes en med dette viser erfaringene fra en rekke byer at folk velger kollektivt i stedet for bil. Ikke ut fra et ønske om å opptre politisk korrekt, men fordi det rett og slett fungere best.

Så ser vi at fylket peker på at de har en begrenset pott penger. Vi skulle ønske at fylkespolitikerne hadde viste noe større interesse for busstilbudet, og ikke bare ropt høyt om milliarder til nye vegprosjekt.

Men det må da også være slik for fylket at det er mer lønnsomt å kjøre buss på tidspunkt med betalende passasjerer, enn å kjøre tomme busser fra Vigra på tidspunkt ingen skal ut å fly.