Leder Sunnmørsposten 2. juli 2018:

Uryddig av Guttelvik om Nordøyvegen

Stopp: Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik vil at fylkesutvalget i dag skal stoppe Nordøyvegen. Det er uryddig saksbehandling av Guttelvik. 

Fylkesutvalget må avvise forslaget, og kjøre en ryddig prosess fram mot fylkestinget

Leder

Det er uryddig av fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik å forsøke presse fram en avgjørelse om Nordøyvegen allerede på dagens møte i fylkesutvalget. Det er i strid med hvordan fylkestinget selv vil gå fram i behandlingen av overskridelsene på prosjektet. Derfor bør forslaget avvises av fylkesutvalget.

Fredag slo fylkesrådmannen i bordet en ny sak om Nordøyvegen. Forslaget kom fullstendig overraskende på fylkespolitikerne, og utkastet til vedtak var dramatisk. At fylkesutvalget allerede på dagens møte skulle vedta å stoppe byggingen av Nordøyvegen.

Vi fatter ikke helt hva Guttelvik tenker på, siden det bare er uker siden fylkestinget i Ulsteinvik vedtok hvordan Nordøyveg-saka skal behandles fram til neste fylkesting i oktober.

En skal få utredet om det er mulig med en mer begrenset utbygging. En skulle få bindende vedtak fra kommunene som har sagt seg villig til å stille opp med 200 millioner kroner. En skulle avklare hvordan private investorer kunne bidra, og ikke minst skulle en få tall på hva det vil koste å stoppe prosjektet og alternativt hva prisen blir på fortsatt ferjedrift.

Dette skulle så gjennom en normal behandling der planutvalget for samferdselssaker kom med sin innstilling for så at den ble behandlet i fylkesutvalget, før fylkestinget i oktober tok en endelig beslutning.

Alle disse høyst relevante problemstillingene hopper fylkesrådmannen bukk over og fremmer forslag om full stopp nå. Slik kan ikke den øverste administrative lederen i fylkeskommunen opptre.

Guttelviks hastverk blir enda mer uforståelig når Skanska sin prosjektleder sier at de ikke har dårlig tid. Entreprenørselskapet er til og med villig til å utsette fristen for når fylkeskommunen må bestemme seg.

Frp med Frank Sve i spisse rasler nå med sablene og truer med et mistillitsforslag mot Guttelvik. Det er bare tøv. Det Guttelvik har gjort er uklokt, ikke ulovlig.

Fylkesutvalget bør mandag avvise forslaget fra Guttelvik og kjøre en grundig og ryddig prosess fram mot fylkestinget i oktober.