Leder Sunnmørsposten 3. juli 2018:

Muligheter for lokal turistskatt bør vurderes på ny

Skatt: Bør Norge innføre turistskatt? En rekke land i Sør-Europa gjør nå det, og debatten har dukket opp igjen også her selv om Stortinget i fjor vår sa nei. Arkiv  Foto: June R. Johansen

Økt tilstrømming av turister krever tilrettelegging. En del av de kostnadene er det kommunen som må ta

Leder

Leder i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, går i en kronikk på NRK ytring ut med klare advarsler mot å innføre turistskatt. Det er dyrt nok å være turist her i landet, er beskjeden fra NHO.

Bakgrunnen for at hun gjør det er at det kommer krav fra typisk turistkommuner om å innføre denne skatten, selv om et bredt flertall i Stortinget avvist det da de i fjor vår behandlet reiselivsmeldingen.

Vi mener å avvise en skattlegging av den næringen som ifølge prognosene kan komme til å vokse sterkest de neste 10–20 årene, er korttenkt i et samfunnsøkonomisk perspektiv. En begrenset turistskatt, vedtatt av de enkelte kommunene, tviler vi på vil bety noen stor nedgang i tallet på besøkende turister. Ser vi hvilke grupper som kommer til Norge, er det ofte svært kjøpesterke mennesker. Vi tror ikke de lar seg skremme bort med en lokal turistskatt.

Derimot kan skatten være en svært viktig inntektskilde for de kommunene som i dag har betydelig ekstrautgifter som følge av stor tilstrømning av turister. Det vil særlig gjelde små kommuner med mange besøkende i sommersesongen.

Dette er ikke noen særnorsk tilfelle. Stadig flere land har allerede innført en ganske betydelig skattlegging av turister. Den nye turistskatten på de populære ferieøyene Mallorca og Ibiza er det som har vakt mest oppmerksomhet. Men Italia har turistskatt og en rekke steder i alpene er det innført lokal turistskatt. Skatten kreves inn ved at du får en ekstra avgift som legges til på den besøkendes regning på hoteller, camping eller annen turistvirksomhet.

Men det må være opp til kommunene å vurdere om de har behov for denne ekstrainntekten, og om den turismen de har i kommunen kan bære en slik ekstrakostnad. Det tror vi lokale folkevalgte er i stand til på en god måte.

Den økende turismen skaper arbeidsplasser og lokal næringsaktivitet, men den krever også tilrettelegging. En del av den tilretteleggingen er det kommunene som må ta kostnadene med.

Da er det ikke urimelig at de som kommer på besøk er med å betaler litt av den prisen.