Leder 11. juli:

«Må samle mannskap for å sikre havromsatsing»

Vi har ein stadig klarare tanke om målet. Viljen til å stå saman om å kome dit, er der. No treng vi å stikke ut ein meir nøyaktig kurs, og vi treng nokon med musklar til å ro.

Pådrivar: Tore Ulstein har vore ein pådrivar for å få ei nasjonal havromsatsing til Ålesund, og har hausta støtte for det. No trengst det koordinert arbeidsinnsats for å få det til.  Foto: Marius Rosbach

No treng vi å stikke ut ein meir nøyaktig kurs, og vi treng nokon med musklar til å ro

Leder

I eit intervju og ein kronikk i Sunnmørsposten tysdag utdjupa viseadministrerande direktør Tore Ulstein i Ulstein Group ideen om å lokalisere ei nasjonal havromsatsing i Ålesund. Før i år lanserte han ideen om å legge havromsatsinga til Innovasjon Norge, eller endåtil hovudkontoret hit.

Tore Ulstein ber myndighetene legge til rette for at klynga kan ta steget videre: vil samle alt i Ålesund

Mener Ålesund skal være sentrum for havsatsing – både nasjonalt og globalt

– Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva kan lære av den maritime klynga og styrke sin lokalisering på samme sted – i Ålesund og på NMK, sier Tore Ulstein.


Dette skjedde under eit dialogmøte med Mørebenken på Stortinget. Ballen vart seinare plukka opp av Møre og Romsdal fylke, og fylkespolitikarane gjekk då inn for å foreslå at Innovasjon Norge bør etablere eit nasjonalt ressurssenter for havromsatsinga i Ålesund.

Ulstein går no eitt steg vidare med denne ideen. Han foreslår at delar av verkemiddelapparatet gjer som den maritime klynga, og samlokaliserer seg i ein Pilot for havrommet – Pilot H. Ein slik pilot kan i samspel med bedriftene i dei maritime og marine næringane i nordvest gi ny slagkraft til omstilling og nysatsing til nytte for heile nasjonen.

Det trengst. Skal vi utnytte mogelegheitene som ligg i havrommet må vi halde på og helst auke konkurransefortrinnet vi har på dette området. Det vil krevje nye samhandlingsformer på tvers av sektorar som kan gi ny kompetanseflyt, nye idear, nye løysingar og nye produkt og tenester.

Kronikk: Ålesund det naturlige senteret

Bør få nasjonal og global havromsatsing

For at vi fortsatt skal kunne finansiere vår velferd, vil Norge måtte utvikle nye områder som dekker opp for bortfallet av inntekter fra petroleumssektoren. Skal vi kunne lykkes med dette, må vi utvikle Norge som en global havnasjon.


Først og fremst gjeld dette aktørane i det private næringslivet, forsking og akademia. Men også forvaltning og verkemiddelapparat må både ville og våge å tenkje annleis og organisere seg på nye måtar. Ei spissa satsing på havrommet der Forskingsrådet, Innovasjon Norge og Siva riv ned gjerde mellom seg og samlokaliserer seg, er ein god tanke.

Skal vi få ein slik pilot til Ålesund må det setjast trykk på saka både politisk og gjennom grundig saksutgreiing basert på fakta og analysar. Dei gode argumenta om kva gevinst dette kan gi for heile nasjonen vil vere det som gir gjennomslag.

Nye Ålesund kommune bør saman med fylket, omliggande kommunar, akademia og næringsinteressene mønstre på denne skuta, stikke ut kursen og fossro. Det hastar.