Leder

«Vi kan ikke surfe gjennom eldrebølgen på oljefondet»

Flere eldre: Snart fyller den store etterkrigsgenerasjonen 80, og med det begynner kostnadene med eldrebølgen for alvor å merkes. Illustrasjonsfoto.  Foto: NTB scanpix

Vi må ha større effekt av pensjonsreformen, slik at flere velger å stå lenger i jobb

Leder

I løpet av det kommende tiåret vil vi for alvor merke eldrebølgen. Da runder den store etterkrigsgenerasjonen 80 år. Mens de blåser ut lysene på bursdagskaka, blir kostnadene til eldreomsorg og trygdeytelser stadig større.

Så blir det bare vanskeligere. Norge er allerede i dag et av landene i Europa som bruker mest på eldre. Vi har gode velferdsordninger, høye trygdeytelser, bruker mye ressurser på offentlig eldreomsorg og har lite egenbetaling.

Derfor stiger regninga raskere her enn lenger sør i Europa. Samtidig synker fødselsraten, og påfyllet av nye lønnsmottakere som kan betale gildet minker. Oljefondet gir oss en buffer ingen andre har, men er også en farlig hvilepute.

For et par uker siden slapp verdens største kredittvurderingsbyrå, Moody’s Investors Services, en rapport om hvordan eldrebølgen rammer ti europeiske land. Norge er ikke blant disse, men Danmark, Sverige og Finland står ikke lengre fra oss enn konklusjonene blir parallelle.

Tøffest blir det for Storbritannia og Spania. Her er kombinasjonen av stor byrde og svake finansieringsmuligheter størst. Utfordringene rammer imidlertid også de nordiske landene hardt. Særlig hardt vil det svi i mindre fraflyttingskommuner, også i Norge. Der har vi en høy andel eldre og store problemer med å rekruttere helsepersonell.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

I tillegg vil trygdeutgiftene øke kraftig. Ifølge NAVs prognoser vil trygdekostnadene koste fra 20 til 90 milliarder mer enn i dag om fire tiår, mest om befolkningsveksten er lav. Veksten i alderspensjon står for nesten hele økningen.

Vi stiller heldigvis ikke helt uforberedt. Eldrebølgen har vært et tema i mange år, og etableringen av oljefondet er ett resultat av dette. I tillegg har vi innført en pensjonsreform som skal få oss til å stå lenger i arbeid og krympe kostnadene.

Jobben er imidlertid ikke gjort med dette. Vi må ha større effekt av pensjonsreformen, slik at flere velger å stå lenger i jobb. Vi må kutte kraftig i sjukefraværet, få flere over fra trygd til arbeid og sørge for et storstilt rekrutteringsløft blant helsepersonell. Denne jobben må vi intensivere nå, ellers står vi overfor en mye vanskeligere oppgave om få år.