Leiar om cruiseforureining:

«Den smartaste vegen fram til nullutslepp»

Utsleppsfri: Geirangerfjorden bør trafikkerast av berre utsleppsfrie turistskip snarast, men det er lite smart å vente med utsleppskutt til vi har dette på plass. 

Målet om utsleppsfri sjøtransport av turistane inn Geirangerfjorden, må sjølvsagt ligge fast

Leder

Høge mål om kva resultat vi skal oppnå i kampen mot utslepp frå cruiseskip i verdsarvområda på lang sikt, må ikkje bli eit hinder for å oppnå snarlege resultat. Det er fornuftig av Regjeringa å ta første steg allereie no, i staden for å vente på ei ny utgreiing av nullutslepp i desse fjordane.

Målet om utsleppsfri sjøtransport av turistane inn Geirangerfjorden, må sjølvsagt ligge fast. Dette trengst av omsyn til miljøet i denne tronge og til tider sterkt trafikkerte fjorden og tilliggande område, og tilsvarande for Nærøyfjorden.

Miljøkrav for cruise i verdensarvområdene:

Stopp for gamle cruiseskip i Geirangerfjorden

Regjeringen innfører egne miljøkrav for cruiseskip som skal seile inn Geirangerfjorden og Nærøyfjorden. Kravene kommer i 2019.


Eit slikt krav vil også kunne ha ringverknader for lokal forureining og klimaavtrykk for cruisebransjen i eit større bilete. Blir det stilt slike krav til skip i dei mest attraktive turistfjordane, vil det gi eit konkurransefortrinn i den norske marknaden for reiarlag som satsar på miljø.

Stortinget bad i vår Regjeringa om å innføre krav om nullutslepp frå turistskip og ferjer i verdsarvfjordane. Dette skulle gjelde så snart det er teknisk mogeleg, eller seinast innan 2026. Framlegget var resultat av eit kompromiss i ein hektisk innspurt om Klimameldinga i april.

Fleire av partia hadde langt større ambisjonar om kor raskt påbodet skulle bli gjeldande. Ap og SV var mest utolmodige, og ville ha påbodet gjeldande allereie innan 2023. No har Sjøfartsdirektoratet sendt ut framlegg til nye reglar for utslepp i verdsarvfjordane, utan krav om nullutslepp.

Forklaringa deira er at dette var reglar som i april var nær klare til å bli sendt på høyring, for å bli gjort gjeldande frå komande årsskifte. Skulle dei greidd ut og tatt inn dette i regelverket, måtte dei ha utsett gjennomføringa. SV reagerer skarpt på denne forklaringa.

Vil redusere presset:

Stranda hamnevesen seier nei til mange skip i Geiranger

Cruisehamnene varslar stor vekst i år. Men ikkje Geiranger. Dei vil ikkje ha fleire skip, og må ofte seie nei.


Ei god, fagleg utgreiing bør ligge i botnen i dei fleste saker. Vi bør vere kjende med konsekvensane av tiltak, slik at vi kan oppnå best mogleg resultat med minst mogeleg bieffektar på kortast mogeleg tid. Slik er det også i denne saka.

Det ville ha vore meiningslaust å kome med krav om nullutslepp utan å greie ut spørsmålet godt nok. Endå meir meiningslaust ville det vere å la vere å innføre strengare utsleppsreglar no, for å vente på strengare reglar seinare.

Cruiseskipene slipper ut dobbelt så mye som Hurtigruten

En beregning av utslippene fra den internasjonale cruisenæringen i norske farvann viser at tallene er dobbelt så høye som de fra Hurtigruten.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder