Vi treng å få fleire jenter med i teknologi-kappløpet

Norge treng fleire teknologar. Skal vi ligge i front i utviklinga av nye løysingar og ny teknologi, må vi også ha dei beste teknologane. Då må vi ha den beste utdanninga og sikre oss at dei med dei beste evnene på desse områda søkjer seg dit.

JENTENETTVERK: Maria Osa Furmyr (til venstre) og prosjektleiar Line Berg for Jenteprosjektet Ada ved NTNU på velkomstdagen for jenter i Ålesund onsdag. 

Vi må få tak i dei beste kandidatane. Det gjer vi ikkje om vi rekrutterer berre frå halve befolkninga

Leder

Skal vi lukkast, kan det i alle fall ikkje gå glipp av dei beste kandidatane fordi dei har «feil» kjønn. Dessverre er det slik i dag. Altfor få jenter søkjer seg til teknologiutdanningane. Det taper jentene på, og det taper samfunnet på.