Leder:

«Viktig våpen i fattigdomskampen sløves»

En større andel av deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet går over lønnet arbeid, men stadig færre av den opprinnelige målgruppen deltar.

Illustrasjonsfoto. 

Verdien av at drøyt 3.500 har tatt spranget fra sosialstønad til lønnet arbeid er altså stor

Leder

Verdien av eget arbeid er langt større enn bare det som kan måles i kroner. Derfor er det god grunn til å prioritere å hjelpe mennesker som har mulighet til det ut i arbeidslivet. Slike tiltak er viktige både i kampen mot fattigdom og for å gi mennesker økt livskvalitet.

Nettopp derfor har Kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV hatt stor betydning. Det er et program som tar sikte på å løfte personer som går på sosialstønad ut i eget arbeid. Da dette programmet ble lansert i 2007, var det ett av regjeringens viktigste virkemidler i kampen mot fattigdom.

Nye tall viser gode resultater. Problemet er bare at noe av årsaken er at NAV har sluttet å ta de som trenger det mest inn i dette programmet. Det kan det være fornuftige grunner til, men ikke uten å ha et fullgodt alternativ for disse.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) forteller at frafallet fra Kvalifiseringsprogrammet har blitt lavere år for år, og stadig flere går ut i lønnet arbeid. I fjor gjaldt dette rundt 40 prosent. Det er mer enn en dobling i løpet av de siste sju årene.

Prosenter forteller imidlertid ikke alt. På de samme sju årene har nemlig antallet deltakere i programmet falt med 35 prosent, og mye tyder på at reduksjonen systematisk går på bekostning av dem som har størst problemer med å komme seg ut av sosialhjelpskøa.

I fjor var bare fire av ti deltakere i programmet mottakere av sosialstønad. Andelen som har gått lenge på sosialhjelp eller har sosialhjelp som hovedinntekt har stadig blitt redusert. Dette skulle være hovedmålgruppen.

«Verdien av arbeid er velferd. For Norge. Og for hver enkelt av oss», sa statsminister Erna Solberg på NHOs årskonferanse i år. Verdien av at drøyt 3.500 har tatt spranget fra sosialstønad til lønnet arbeid er altså stor, og det er naturlig å måle effekten av et såpass ressurskrevende tiltak opp mot dette.

Vi må imidlertid passe oss for å legge så ensidig vekt på suksessraten at bare de som gir en god statistikk rekrutteres inn i programmet. Da kan vi risikere å stenge de som trenger det mest ute. På den måten kan Kvalifiseringsprogrammet miste noe av effekten i kampen mot fattigdom.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder