«Stortinget må lære av Libya-bombingen»

Bomber: En tekniker fra Luftforsvaret sjekker et missil som er festet til vingen på et norske F-16 jagerflyene som deltok i militæroperasjonen i Libya.  Foto: Lars Magne Hovtun

Krigen i Libya må være tankevekkende for dem som tror bomber er løsningen overfor regimer en ikke liker

Leder

I løpet av våren og sommeren 2011 slapp norske kampfly 588 bomber i Libya. «Et omfang som savner sidestykke i norsk historie», fastslår rapporten fra utvalget som har gjennomgått Norges deltakelse i krigen i landet. Hver tiende bombe som ble sluppet over Libya kom fra et norske jagerfly.

Resultatet ble at diktator Muammar al-Gaddafi falt. Libya utviklet seg deretter til et kaotisk anarki og arnested for terrorisme, og har i tillegg blitt menneskesmuglernes transittland for å få afrikanske flyktninger til Europa.

Utvalget ledet av tidligere utenriksminister Jan Petersen (H) slår fast at mandatet fra FNs sikkerhetsråd gjorde at Norges deltakelse var innenfor folkeretten. Utvalget mener også at beslutningsprosessen i forkant var innenfor Grunnloven.

Det til tross for at utvalget viser til at Norge ikke hadde ambassade i Libya på det tidspunktet, og at etterretningstjenesten ikke hadde folk som var eksperter på landet. Regjeringen bygget i realiteten beslutningen om å sende kampfly til landet på presseoppslag og andrehåndsinformasjon fra FN.

Dette viser de dilemmaene en står overfor i denne typen konflikter. At det under Gaddafis regime i Libya ble utført grove brudd på menneskerettighetene er grundig dokumentert. I 2011 brøt det ut folkeopprør mot diktatoren og det var varsler om en mulig massakre på sivile i byen Benghazi, som fikk stormaktene og FNs sikkerhetsråd til å reagere og vedta en resolusjon om en flyforbudssone over landet.

Frykten for å bli vitne til et folkemord var det som utløste den omfattende bombingen. Samtidig sto verdenssamfunnet helt uten virkemidler den dagen Gaddafi falt og maktkampen mellom de tallrike klanene i landet starta.

Bombingen av Libya bør være en alvorlig tankevekker for dem som tror bomber er løsningen den dagen en står overfor et regime en ikke liker. Det er også all grunn for Stortinget å ta en grundig debatt om hvilke prosedyrer som må gjennomføres før norske styrker blir sendt til i krigshandlinger i utlandet. Det fortjener ikke minst de soldatene som sendes ut til denne typen svært krevende og farlige oppdrag.