Leder 17. september:

«Skjenkespørsmålet burde vært avklart tidligere»

Etter planen skal O’Learys åpne underholdningstilbud med restaurant, sportsbar og ulike aktiviteter på Moa. I dag skal helse- og velferdsutvalget i Ålesund kommune behandle søknad om skjenkebevilling.

Underholdning: O’Learys vil tilby aktiviteter for hele familien, samtidig som de krever rett til skjenking i alle spillområder.   Foto: O’Learys

Rådmannen skal ha ros for å være løsningsorientert

Leder

Kravet fra eierselskapet Bergen Sportshus Holdning er at det må gis skjenkebevilling for hele området, som også omfatter spillavdeling med blant annet bowling, curling og shuffleboard. Familier er målgruppa for dette konseptet. Selskapet sier at hvis de ikke får det akkurat slik de har søkt om, så vil de ikke åpne. Da er det på sin plass å spørre hvorfor de ikke har fått avklart dette viktige spørsmålet langt tidligere.

Ålesund kommune har vedtatt en ruspolitisk handlingsplan hvor det står følgende; «skjenkebevilling skal fortrinnsvis ikke tildeles skjenkesteder som i stor grad besøkes av barn og ungdom, eller ligger i tilknytning til aktiviteter som retter seg mot barn og unge». Kommunen burde også ha gitt tydeligere signal tidlig i prosessen. Ved å innfri O’Learys krav om skjenking på hele området, kan det skapes ny praksis i strid med kommunens egne retningslinjer. Det kan få konsekvenser for andre næringsdrivende.

O’Learys er Sveriges største restaurantkjede. Franchisen har 130 restauranter verden over, og tilbudet de ønsker å åpne på Moa blir det største i Norge. Forventningene er store, både til underholdningstilbudet og nye arbeidsplasser. Rådmann Liv Stette peker i sin innstilling til helse- og velferdsutvalget på at det er gode argumenter for å avslå hele søknaden. Hun har likevel forsøkt å finne løsninger som ivaretar både hensynet til barn og unge og hensynet til O’Learys. Rådmannen skal ha ros for å være løsningsorientert. Vi forventer at restauranteieren er det samme.

Politikk handler om å veie ulike behov opp mot hverandre. Voksne klarer fint å gi uttrykk for sine interesser og behov, og i sosiale medier har det vært mange protester mot rådmannens forslag om begrensning i skjenking. Barn og unge som ønsker seg alkoholfrie soner på fritida, er tause. Derfor trenger vi politikere som klarer å balansere ulike hensyn, og som ikke lar seg diktere av dem som roper høyest.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder