Leder 21. september:

«Et godt tegn at renta går opp»

Vi forstår at mange ikke liker at renta nå er på veg opp. Men det er faktisk et godt tegn. Det viser at norsk økonomi går stadig bedre.

Opp: Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler at Norges Banks styringsrente vil stige jevnt og trutt fra nå til utgangen av 2021. 

Konkurransen mellom bankene om kundene er hard. De må vi som forbrukere utnytte for alt det er verdt

Leder

Nøkkeltallene viser overraskende høy inflasjon, kronen har vært svakere enn ventet og oljeprisene har steget. Alt dette er med og drar renta opp.

Men det er langt fra noen «rentesjokk» som venter oss de neste tre til fire årene. Norges Bank legger til grunn at styringsrenten ved utgangen av 2021 skal være på to prosent. Det er fortsatt en svært lav rente.

At rentenivået gradvis stiger gjør at vi får en nyttig påminnelse om at å låne penger ikke er gratis. Utfordringen er at vi har en hel generasjon førstegangskjøpere på boligmarkedet som aldri har opplevd annet enn svært lave rentesatser. Den lave renten har sendt prisene på boliger, særlig i sentrale strøk, kraftig opp noe som gjør at mange førstegangsetablerere sitter med høy gjeld. Det gjør at selv små renteendringer merkes godt i familieøkonomien. Derfor er det viktig at sentralbanken starter en forsiktig økning i rentene for at familier med høy gjeld på den måten får muligheter til å tilpasset seg økte rentekostnader.

Det er ingen tvil om at i historisk perspektiv har rentene de siste årene vært unormalt lave. Siden 2016 har styringsrenten fra Norges Bank ligget uendret på 0,5 prosent, noe som har gitt en boliglånsrentene fra to til tre prosent. Med unntak av 2008, der boliglånsrenten var opp i sju prosent, har den de siste 15 årene ligget fra fire prosent og nedover. Et så lavt rentenivå kan vi ikke forvente skal fortsette.

Forbrukerrådet er nå ute og ber folk ikke uten videre godta en renteøkning på boliglånet. Det er et godt råd. Bankene har de siste årene hatt rekordresultater blant annet som følge av gode rentemarginer på folks boliglån. Når en nå går inn i en periode med stigende rente er det viktig at folk benytter sin forbrukermakt og velger den banken som gir best betingelser, og ikke av gammel vane holder fast ved den banken en alltid har hatt.

Konkurransen om kundene er hard og det bør vi som bankkunder utnytte for alt det er verdt.