Leder om sykkelbyen Ålesund:

«Lite fruktbar krangel om sykkelbyen Ålesund»

Sykkelby: I bypakken som nå ligger på bordet er det satt av 280 millioner til tiltak for å bedre forholdene for syklistene. Det kan bli vel anvendte penger.  Foto: Staale Wattø

En syklist er et ledige sete på bussen eller en bil mindre i køa

Leder

Er Ålesund landets verste sykkelby? Ikke vet vi. Hvilken plass byen befinner seg på er i det hele tatt en avsporing av debatten. Det vesentlige er at Ålesund utvilsomt har en del å gå på før den kan regnes om en god sykkelby. Hvordan en kan gjøre noe med det, er en langt mer interessant diskusjon.

Det er interesseorganisasjonen Syklistenes Landsforening som står bak kåringen av landets beste sykkelbyer. De har i samme slengen også utpekt noen byer som landets dårligste sykkelbyer. Ålesund er en slik. Gunnar Herfjord, som blant annet er leder i Klipra Vel, tok i et leserinnlegg her i avisa for seg metodene som brukes i undersøkelsen over hva som er gode og dårlige sykkelbyer. Herfjord har utvilsom noen poenger i at det hefter noen metodiske svakheter ved undersøkelsene til Syklistenes Landsforening.

Ålesund kommune jobber nå for å få på plass en bypakke. I pakken som forhåpentligvis snart blir vedtatt er sykkeltiltakene på rundt 280 millioner kroner. Det er alt fra oppgradering av eksisterende sykkelvegnett til bygging av nye sykkelveger gjennom Ålesund sentrum.

Leserinnlegg: Ålesund som sykkelby

Syklist i egen by

Undersøkelsen som gang på gang «henger ut» ­Ålesund som sykkelby er upålitelig og useriøs.


Om dette vil gjøre Ålesund til en av landets beste sykkelbyer er nok tvilsomt, men det vil ganske sikkert gjøre den til en bedre sykkelby. Sykkel som framkomstmiddel i byene er i kraftig frammarsj. Internasjonalt har Amsterdam og København vært to fyrtårn. Men vi ser at det både i Oslo og flere andre norske byer sykles som aldri før.

Helårssyklistene blir stadig flere, og elsykkelens inntog gjør at stadig flere tar sykkelen i bruk. Det ser heller ikke ut som at vind og regn stopper folk fra å bruke sykkelen. Derimot frykter syklistene biltrafikken. At det mange steder oppfattes som utrygt å sykle gjør at folk velgere å la sykkelen stå. Svaret på det er å skille de syklende fra øvrig trafikk. Det er ikke mulig å få til fysiske skiller over alt, men oppmerkede sykkelfelter viser seg også å fungere.

Leserinnlegg: Ålesund som sykkelby

«En av de største utfordringene for å få flere til å sykle, er at for mange føler seg utrygge»

«Syklist i egen by» kårer i første rekke Norges beste by, ikke Norges dårligste. Den skal også være en temperaturmåler for hvordan de som sykler mest opplever forholdene.


En syklist er et ledige sete på bussen eller en bil mindre i køa. Når Ålesund skal lage framtidas transportsystem for byen må en ikke undervurdere hva økt bruk av sykkel betyr for transporten i og rundt byen. Om det fører til opprykk på lista over landets sykkelbyer får en ta det som en bonus.

Se video:

Slik er det å sykle til jobben i Ålesund

Syklister og bilister kommer opp i flere trafikkfarlige situasjoner i Ålesund på grunn av manglende sykkelstier.

 

Skummelt å være syklist i Ålesund:

Stygge forbikjøringer og små marginer

– Jeg opplever bilister som legger meg som småbarnsfar i potten, for å spare tre sekunder. Det er ikke greit.